Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Go and Tell

Voor deze actie gelden de volgende voorwaarden:

Door aan deze actie deel te nemen, aanvaard de deelnemer de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan.

Organisator: Go and Tell
Adres: Gaffel 16, Zeewolde
tel: 036 – 522 0062
e-mail: info@goandtell.nl
Actie: Ja, Ik besta!
Deelnemer: een natuurlijke persoon

Ja, Ik besta!

Dit boekje ‘Ja, Ik besta!’ is een fantastisch hulpmiddel om te ontdekken dat God bestaat én Zijn taal van liefde te leren spreken. God spreekt namelijk niet alleen tot je verstand, maar vooral tot je hart. Mooi materiaal om door te geven óf gewoon zelf door te lezen.

Deelname

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De deelnemer doet mee door een kaart aan te vragen via onze website. De deelnemer ontvangt de kaart normaalgesproken binnen 1 week. Hier kunnen echter geen rechten aan ontleend worden; door externe factoren of uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat de bezorging later plaatsvindt.

Persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die hierbij door de deelnemer worden achtergelaten worden vastgelegd in het gegevensbestand van Go and Tell. Deelnemers aan de actie worden geïnformeerd per e-mail, telefoon en/of post. Deze e-mails zullen gemiddeld eens per twee maanden worden verzonden, en tussentijds indien noodzakelijk geacht door Go and Tell.
Afmelden voor de e-mails kan in iedere e-mail door te klikken op de afmeldlink. De afmelding wordt direct verwerkt.

De deelnametermijn loopt van juli tot en met eind oktober 2018. Go and Tell kan, zonder vooraankondiging, de actie vroegtijdig beëindigen of verlengen.

Overige voorwaarden

De organisator behoudt het recht om iedere deelnemer van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt naar de organisator of derden.

Door deelnemen aan de actie en het registreren van gegevens accepteert de deelnemer dat persoonlijke gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) worden behandeld en worden gebruikt door de organisator ten behoeve van het verstrekken van informatie aan de deelnemer.

Naw-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de organisator in verband met de deelname aan deze actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de organisator en zullen vertrouwelijk en conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

De deelnemer geeft de organisator toestemming om hem/haar via e-mail, telefoon en post te informeren over acties en campagnes of om de deelnemer te vragen donateur te worden. Meer uitleg de registratie van persoonsgegevens door Go and Tell is terug te vinden in het privacy beleid: www.goandtell.nl/privacy.

De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot het internet, een of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware. De organisator is tevens niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van persoonlijke gegevens of enige ander vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.

Iedere aansprakelijkheid van organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze actie sluit organisator voor zover wettelijk mogelijk volledig uit.

De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten betreffende de actievoorwaarden en de actie kunnen worden ingediend bij de organisator.

De organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

Niets uit de inhoud van de website mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator.

Go and Tell, juli 2019