2016-blogs-website7

Stel je voor dat God jou vroeg: ‘Wat wil je?’, wat zou jij dan antwoorden? Het afgelopen jaar heb ik opnieuw ervaren hoe belangrijk dit principe is: wacht op God, maar maak wèl een plan.

Parkeerterrein
Voor onze evangelisatiecampagnes in Afrika verlangde ik al jaren naar een eigen geluidsinstallatie, maar dat leek een onhaalbare droom. Toch weet ik dat voor God niets onmogelijk is. Dat besefte ik opnieuw toen een bevriende voorganger me vertelde over het parkeerterrein naast zijn gemeente. Jarenlang was dat een stuk braakliggende grond. Op een dag bad hij: ‘Heer, ik wil graag een parkeerterrein, maar heb geen geld. Wilt U een wonder doen?’ Hij kon niets anders doen dan wachten op God, maar vroeg al wel offertes op. Hij wilde klaar zijn voor het moment dat God in actie kwam. En dat moment kwam! Op een dag kreeg mijn vriend bezoek van een bedrijf in de buurt. Zij hadden meer parkeerruimte nodig. Mochten ze zijn grond gebruiken? Zij zouden alles betalen… Omdat mijn vriend zijn al plan al klaar had, kon hij ter plekke de offertes uit zijn la halen. Nu ligt er een prachtig parkeerterrein, volledig betaald door die andere partij. Wat een zegen van God!

Wat is je wens?
Met het verhaal van mijn vriend nog in gedachten las ik het boek Nehemia. Nehemia wist alles van plannen maken. Toen hij hoorde over de situatie in Jeruzalem, greep het hem diep aan. Zelfs de koning merkte dat er iets aan de hand was. ‘Hoe kan het ook anders, als de stad van mijn voorouders in puin ligt’, zei Nehemia. Maar toen de koning vroeg: ‘Wat is dan je wens?’ (Nehemia 2:4), hoefde Nehemia niet lang na te denken. ‘Stuur mij naar Juda om de stad te herbouwen!’ Hij kon zelfs precies vertellen wat hij nodig had en hoe lang hij zou wegblijven. Blijkbaar zat zijn plan goed in elkaar, want de koning gaf zijn toestemming. Nehemia mocht gaan!

Uitdaging
Ik besefte: hier ligt de uitdaging! Als God, de Koning, vraagt: ‘Wat is je wens?’ moeten we niet hoeven stamelen. Ik besefte dat ik een plan moest maken voor onze geluidsinstallatie. In totaal was er drieëneenhalve ton nodig. Menselijk gesproken onhaalbaar, maar als de Koning een plan goedkeurt, is alles mogelijk. Dat heb ik opnieuw mogen ervaren. Een groot deel van het bedrag is inmiddels binnen en er is iets moois toegezegd bij een bepaalde deal, dus ik vertrouw dat het helemaal goed komt.

Tegenstand
Denk trouwens niet dat alles vanzelf gaat als jij in beweging komt. In Nehemia 2:10 staat: ‘Toen Sanballat uit Bet-Choron en Tobia, zijn Ammonitische dienaar, hoorden dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen, waren ze hierover zeer ontstemd.’ Er zal altijd iemand zijn die ‘zeer ontstemd’ is over je plannen. Nehemia werd bespot, bedreigd en tegengewerkt. Je zult te maken krijgen met ontmoediging en in de verleiding komen om op te geven. Daar kan ik over meepraten! Maar Nehemia vond steeds weer zijn kracht in God en dat mag jij ook doen. Misschien is een beetje tegenstand zelfs wel het bewijs dat je op de goede weg zit. Als jij blijft vertrouwen in God en volhardt in het plan dat Hij op je hart heeft gelegd, zul je net als Nehemia uiteindelijk succesvol zijn.

Wat is jouw wens? 
Wat God voor Nehemia deed, wil Hij ook voor jou doen. In Psalm 20:5 staat: ‘Moge God al je plannen doen slagen’. Dat is iets anders dan je vage dromen doen uitkomen. God is bij machte je plannen te doen slagen, maar wat is jouw plan? Maak het klaar, want de Koning kan er zomaar naar vragen!