ANBI

Stichting Go and Tell wordt door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan Stichting Go and Tell fiscaal aftrekbaar zijn.

NAAM
Stichting Go and Tell

KVK NUMMER
27270423

RSIN NUMMER
8161.74.271

POSTADRES
Postbus 160
3890 AD Zeewolde

TELEFOONNUMMER
036-5220062

EMAILADRES
info@goandtell.nl

BESTUURSSAMENSTELLING
David de Vos (Bestuurder)
Marieke Barker (Raad van Toezicht)
Gijsbert van Kampen (Raad van Toezicht)

DOELSTELLING GO AND TELL

De missie van Go and Tell is simpel: gehoor geven aan de instructie die Jezus achterliet, voordat Hij naar de hemel ging: “Verspreid het evangelie tot aan de uiteinden der aarde!” Dit is waar Go and Tell zich vol passie en enthousiasme voor inzet, samen met haar donateurs.

Het organiseren van grootschalige campagnes en evenementen, waar gelovigen en ongelovigen van alle leeftijden samenkomen om naar die levensveranderende boodschap te luisteren, is waar het hart van Go and Tell sneller van gaat kloppen. Go and Tell richt zich op de massa, maar heeft daarbij oog voor het individu, want iedereen is ‘in the picture’ bij God. Go and Tell bereikt daarnaast veel mensen via media: televisie, podcast, vodcast en het web.

Inmiddels heeft Go and Tell duizenden mensen een keuze voor Jezus zien maken. Onbetaalbaar mooie momenten, waar de Bijbel naar refereert in Psalm 49:8-9: “Geen mens kan een ander vrijkopen, wat God vraagt voor een leven is niet te betalen. De prijs van het leven is te hoog, in eeuwigheid niet op te brengen.”

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Financieel rapport 2018
Financieel rapport 2019
Financieel rapport 2020
Financieel rapport 2021
Jaarverslag 2021
Financieel rapport 2022
Jaarverslag 2022

PUBLICATIEFORMULIER
Publicatieformulier 2020
Publicatieformulier 2021

Publicatieformulier 2022

BELEIDSPLAN GO AND TELL
Bekijk hier ons Beleidsplan 2020-2025

BELONINGSBELEID
Beloningsbeleid Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning.

Beloningsbeleid directie en medewerkers
De Raad van Toezicht heeft het beloningsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere vergoedingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek vastgesteld. De laatste evaluatie heeft plaatsgevonden in januari 2019 en zijn de vergoedingen aangepast met een verhoging in lijn met de prijscompensatie.

In hoofdstuk 7 van het Beleidsplan is hierover meer informatie te vinden.

Bekijk hier ons meest recente financieel rapport

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan