Campagne Kaya, Burkina Faso

Dag 5

Vastgebonden luisterde hij naar het evangelie.

Vanavond nam iemand zijn broer, die voor 5 jaar vastgebonden zat voor zijn eigen veiligheid, mee naar de campagne. Handen en voeten gebonden luisterde hij naar de boodschap van Jezus. Aan het einde werd hij door Jezus bevrijd. Hij ontving zijn verstand en zijn leven terug! Een moslim meisje was 3 jaar blind, Jezus opende haar ogen. Verschillende doven kregen hun gehoor terug. Ook was er een jonge moeder die in haar leven nog nooit gesproken had, vanavond sprak ze haar eerste woorden. Haar moeder kon haar geluk niet op.

Net als bij de discipelen van Jezus in Markus 16:20 werkt de Heer mee en bevestigd Hij Zijn woorden met wonderen en tekenen.

Vanmiddag bezocht de burgemeester ons voor gebed en vanavond kwam hij luisteren naar het evangelie. Hij vertelde dat ook hij naar de kerk was gegaan en dat er in die gemeente wel 100 nieuwe mensen waren. Verschillenden van ons team bezochten de kerken en overal waren nieuwe bekeerlingen. Jezus stierf voor ons allemaal. Wat een goed nieuws en wat een prachtige baan om dit te mogen delen.

We zijn blij en vol van wat God heeft gedaan. Het heeft niet met ons te maken, maar alles met Jezus de Zoon van God, wij zijn alleen zo vrijmoedig om Zijn woord echt te geloven.

David de Vos en het team van Go and Tell

Healing-Kaya

Dag 4

Half uur lang applaus voor Jezus!

Vandaag was de laatste meeting van ons leidersseminar. Na mijn preek vroeg ik de mensen een applaus voor Jezus te geven. Wat er daarop gebeurde was onbeschrijfelijk. Het applaus ging zeker een half uur lang door! De Geest van God kwam over de mensen op een heel bijzondere manier.

Gods Geest spreekt alle talen en Zijn tegenwoordigheid is onmisbaar tijdens onze reizen. Het is moeilijk te beschrijven, ik zou willen dat je het zelf kon ervaren.

Vandaag kwam er een moslim naar de kerk om geld te betalen voor het wonder wat hij ontvangen had! Was hij even blij te ontdekken dat Jezus niets rekent voor Zijn wonderen. We moedigde hem aan om naar de kerk te komen.

Morgen is de grote finale. We geloven God voor een rijke oogst van zielen.

Bid a.u.b. voor ons als we gaan.

David de Vos en het team van Go and Tell

Applause-voor-Jezus

Dag 3

En toen viel de stroom uit!

Vandaag viel de stroom uit waardoor duizenden mensen in aarde donker stonden te wachten op de preek. Ondanks dat het een half uur duurde voordat de stroom terug kwam ging niemand weg. Om deze reden dromen we van ons eigen geluidssysteem zodat de boodschap van Jezus de techniek krijgt die het verdient.

Toen de stroom terug kwam riepen we samen een bulderend HALELUJA! Er was zoveel kracht aanwezig, God liefde was bijzonder sterk merkbaar.

Het leek wel of iedereen in het bloed van Jezus gewassen wilde worden. Wat ben ik dankbaar dat we in Kaya zijn.

Vanavond hoorden we geweldige getuigenissen van doven die hoorden. Kreupelen die weer konden lopen. Ik geloof in wonderen omdat wonderen Gods idee zijn!

Bedankt voor jullie gebed. Het wordt steeds drukker en drukker. Bidden jullie mee dat alle mensen uit de stad naar het evangelie komen luisteren?

Dikke zegen voor iedereen vanuit Kaya, Burkina Faso

David de Vos en het team van Go and Tell

Kaya-Burkina-Faso

Dag 2

Wat is een mensenleven waard?

Het antwoord vind je in de Bijbel. Psalm 49:8,9 : Geen mens kan een ander vrijkopen, wat God vraagt voor een leven, is niet te betalen. De prijs van het leven is te hoog, in eeuwigheid niet op te brengen.

Al het geld in de wereld zou niet eens genoeg zijn om iemand bij God vrij te kunnen kopen. Dat is de waarde van een mensenleven, maar een druppel van het kostbare bloed van Jezus is genoeg om de hele mensheid vrij te kopen! Maar wat heb je er aan als je het niet weet? Daarom zijn we hier! We vertellen mensen dat ze zijn verlost en gered door het offer van Jezus.

Vandaag was een groot feest! De mensen zijn zo hongerig naar God. Vele levens worden gered. Het maakt niet uit wat je hebt gedaan, Gods liefde is er voor jou!

Opnieuw mochten we getuigen zijn van een aantal bijzondere getuigenissen. We hoorden bijvoorbeeld over een blind kindje dat zomaar genas tijdens de ochtendsamenkomst. Daarnaast het bijzondere verhaal van een vrouw die een jonge man had meegenomen die doof was en niet kon spreken. Vanaf zijn vijfde jaar had hij niets meer gehoord. Ze moesten een lange reis van 90 kilometer maken, maar die was het meer dan waard toen Jezus hun geloof zag en zijn oren opende en zijn tong los maakte.

Bedankt voor jullie gebeden en al jullie mooie reacties en likes. Ze zijn een grote bemoediging voor ons hier!

David de Vos en het team van Go and Tell

Kaya-Burkina-Faso-Cruisade-David-De-Vos

Dag 1

We zijn begonnen!

Ruim 13.000 mensen vulden het campagneveld vanavond. Het evangelie werd gepredikt en vele mensen vonden hun geloof in Jezus.

Alle autoriteiten, zoals de gouverneur en de burgemeester, waren aanwezig om de opening van de campagne mee te maken. We mochten voor alle bestuurders van de stad openlijk bidden.

De eerste getuigenissen van wonderen kwamen al snel op het podium. Verschillende doven waren genezen en ook was er een vrouw die al 7 jaar in een rolstoel zat en die vanavond opstond en begon te wandelen. Alle eer aan Jezus, de zoon van God!

We verwachten dat de stad de komende dagen zal komen luisteren naar het evangelie van Jezus. Bid a.u.b. voor ons als we in liefde uitreiken naar deze waardevolle en kostbare mensen.

David de Vos en het team van Go and Tell.

Kaya-Crowd-David-de-Vos