Campagne Koudougou, Burkina Faso

25 februari t/m 1 maart

Dag 5 | zondag

Moslims getuigen van Jezus!

Zondag 01 maart | Vanavond was de laatste avond van de campagne. We hoorden een heel aangrijpend verhaal van een moslimvrouw. In het verleden was ze verminkt door een gewapende overval. De overvallers sneden haar pezen door. Ze toonde ons de littekens. Het gevolg was dat ze haar arm niet meer kon gebruiken. Maar dit was niet het eind van het verhaal! Vanavond genas Jezus haar en vol vreugde kwam ze het aan de menigte vertellen.

Een oudere man was genezen van een probleem in zijn benen en rende over het podium. Hij was zo vol van wat er gebeurd was dat hij het idee had dat hij mij ervan moest overtuigen dat het echt zo was!

Omdat het de laatste avond was, ontvingen we een officiële dankbetuiging namens alle kerken. De deur naar Koudougou en Burkina Faso zullen altijd voor je open zijn, waren hun woorden, dank je wel, dank je wel. Ik voel me klein worden en weet dat ik zonder Hem niets kan doen.

Wanneer je weet dat Wikipedia zegt dat er in deze stand zo’n 150.000 mensen wonen en je dan beseft dat er bijna 50.000 op een avond samen komen dan wordt je stil. Het evangelie werkt!

Van de week hoorden we dat er na onze vorige campagne in Tenkodogo ruim 9.000 nieuwe mensen in de kerken komen.

Ik wil iedereen bedanken die ons steeds weer helpt te gaan! Al onze lieve gevers bedankt! Ook deel worden van dit werk? Gebruik dan deze link: www.goandtell.nl/helpmee.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de komende campagne in Tanzania in volle gang. Klik hier om mee te helpen: www.goandtell.nl/musoma.

We gaan nog niet naar huis. Laurens en ik reizen deze week nog door naar Mali, om met de leiders te spreken over een mogelijke campagne in de hoofdstad Bamako! Dank jullie wel voor jullie betrokkenheid in deze missie!

David de Vos en team van Go and Tell

Moslims-Getuigen-van-Jesus

Dag 4 | zaterdag

Drie doofstomme jongens genezen!

Zaterdag 28 februari | Wauw! Wat een machtig God dienen wij! Tijdens de campagne vanavond vroegen we of God Zijn Geest wilde uitstorten over de 46.000 mensen die aanwezig waren. God heeft beloofd in Zijn woord dat Hij het zou doen! God zal in de laatste dagen zijn Geest uitgieten over alle mensen! (Hand 2:17)

Het gevolg was vreugde, tranen; mensen begonnen het uit te roepen naar de hemel – wat een heerlijk moment. Vervolgens vroeg ik aan de mensen voor elkaar te bidden voor genezing. Vrijwel direct kwamen er drie doofstomme jongens op een rij getuigen dat hun oren open waren! Ik mocht het onderzoeken tot vreugde van de menigte! Daarna sprak ik een vrouw die 5 jaar blind was geweest, maar Jezus opende haar ogen. Haar dochter die haar had gebracht, staalde van geluk!

We zijn bijna aan het eind van de campagne – morgen is de laatste dag. Wat een heerlijke week waarin namen door God worden toegevoegd aan het boek des levens!

Dank voor jullie gebed!

Jezus Christus is Heer!

David de Vos en het team van Go and Tell

David-de-Vos-Jesus-Campaign

Dag 3 | vrijdag

Van waardeloos naar waardevol!

Vrijdag 27 februari | Vorig jaar sprak ik tijdens Opwekking over dit thema. Het is hier in Afrika net zo druk als tijdens Opwekking in Nederland! Ik mocht vanavond dezelfde boodschap brengen als dat ik deed tijdens Opwekking. Niets is mooier om mensen die beslissende stap te zien maken voor Jezus. Hij is zo geweldig! Ik ben zo blij om bij Hem te horen. Daarom zijn we hier.

Kortom het was een avond van zegen en overwinning. Bedankt voor jullie gebed en reacties. Ze zijn een zegen voor ons!

Vanmorgen spraken Laurens en ik samen in de leidersconferentie. We bemoedigen de gelovigen en vertellen dat zij dezelfde kracht bezitten in Jezus naam als wij. Morgen zullen we de tijd nemen om voor de mensen de bidden. Jonge en oude mannen en vrouwen zullen opstaan om voor Jezus aan de slag te gaan. Bidden jullie mee voor een krachtige uitstorting van de Heilige Geest?

David de Vos en het team van Go and Tell

David-de-Vos-Go-and-Tell-High-Five

 

Dag 2 | donderdag

De velden zijn wit om te oogsten!

Donderdag 26 februari | De menigte groeide door naar 36.000 vanavond! De mensen zijn zo hongerig naar het woord van God. We prijzen de Heer voor alles wat we mogen zien. De duivel is verslagen en hij moet steeds meer grond opgeven.

Bid alsjeblieft voor ons! Dat als we verder gaan, er nog meer mensen tot geloof zullen komen. Dat nog meer mensen hun wonder zullen ontvangen en anderen bevrijd mogen worden.

Voor veel mensen is het de eerste keer dat ze het woord van God horen. Niet iedereen geneest of komt tot geloof of wordt bevrijd. Ik zou wensen dat het zo was, maar ik weet wel dat we ook zaaien! We zaaien Gods woord en dat zal altijd doen waartoe God het heeft gestuurd. Nu of als wij straks weer weg zijn.

Ook vanavond getuigden verschillende mensen van prachtige wonderen. Kreupelen werden genezen. Zo was er een moslimvrouw die na tien jaar weer kon lopen. Ze schreeuwde het uit van vreugde! Haar dochter stond er in tranen bij. Twee dove jongens hadden 1 oor die open was, de ander was nog dicht. Na gebed op het podium gingen hun oren ten aanschouwen van de menigte open!

Jezus is Heer!

David de Vos en het team van Go and Tell

David-de-Vos-Koudougou-Healing

 

Dag 1 – woensdag

Meer dan 25.000 mensen op de eerste avond.

Woensdag 25 februari | Onze campagne in Koudougou is van start gegaan. Het voelt alsof we terecht zijn gekomen in het boek Handelingen. Iedere keer lees ik de beloftes en de verhalen van Jezus. Het staat er echt! Hij redt, geneest en bevrijdt. We mochten er opnieuw getuige van zijn vanavond.

De mensen wilden de kracht van God wel zien en dus waren ze in groten getale gekomen. Ik bid niet voor de zieken voordat ik iedereen heb verteld dat God vooral al je zonde wil vergeven. De mensen aarzelden niet en accepteerden Jezus als hun Heer en redder.

Tijdens het bidden voor de zieken deed Jezus fantastische wonderen! Een voorganger, die voor lange tijd ook een onderwijzer was in een van de scholen in deze stad, was al 3 jaar blind. Hij was een bekende voor heel veel mensen. Jezus opende zijn ogen! Hij kon zijn geluk niet op! Ook voor de voorgangers was dit zo’n levend bewijs van de kracht van God. Iemand die ze zelf goed kennen die als eerst zijn wonder ontving!

Hij werd gevolgd door een oude vrouw die door haar kleindochter werd gebracht. Ook zij was bind, maar kon weer zien! Een meisje dat totaal verlamd was, stond op en begon vrijmoedig te lopen. Weer een andere vrouw kwam, die totaal voorover gebogen aan kwam lopen. Verschillenden van ons team zagen haar komen. Ze kon op geen enkele wijze omhoog komen. Na het gebed stond ze recht en kon haar glimlach van dankbaarheid niet bedwingen!

Er is zo’n vreugde uitgebroken in de stad! Jezus leeft en is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd!

Dank-je-wel! Voor je gebed en al je gaven die dit feest mogelijk maken!

David de Vos en het team van Go and Tell

Koudougou-David-Healing-Go-and-Tell