2016-blogs-website29Het woord ‘charisma’ is in veel kringen een beladen woord geworden. Het woord, dat ook wel voor mensen met een indringende persoonlijkheid wordt gebruikt, wordt al snel als label op een aantal enthousiaste mensen in Gods koninkrijk geplakt. Toch is deze term niet alleen in onze kringen bekend. Wikipedia omschrijft charisma als volgt:

Charisma is een sterke persoonlijke aantrekkingskracht die iemand uitoefent op andere mensen, die wordt ervaren als een bepaalde uitstraling.

Je hoeft dus geen christen te zijn om charismatisch te zijn! Vanuit de Bijbelse context wordt charisma als een genadegave gezien: een van God gegeven bekwaamheid om dingen te doen. Ik geloof dat iedere persoon met charisma van oorsprong die genadegave van God bezit om iets op iemand over te brengen. De vraag is alleen: wát breng je over? Als je de eigenschappen bekijkt van een persoon met charisma, dan komen deze ook overeen met verschillende genadegaven. Iemand kan iets overbrengen, gebruikt de juiste woorden, is kort en krachtig, is overtuigend etc. Wanneer deze gave functioneert in Gods koninkrijk kan dit, d.m.v. de bekrachtiging van de Heilige Geest, een enorme impact maken.

Waar ik ook van overtuigd ben, is dat charisma zonder de leiding van de Heilige Geest juist de hele verkeerde kant op kan gaan. Dictators hadden ook charisma! Iemand die zonder de leiding van God dingen doet is een ongeleid projectiel dat voor gevaren kan zorgen. Die genadegave kan bewust of onbewust misbruikt worden.

Ik denk dat we niet op zoek moeten zijn naar charisma. Het is een gave, niet iets zaligmakends. Ik daag je uit om op zoek te gaan naar degene die je charisma kan zegenen en inspireren. Een charismatisch persoon in de handen van God wordt een echte inspirator. Maar zonder God is er gevaar voor misleiding, egoïsme en leegte.

Zijn leiding in jouw leven staat voor de bovennatuurlijke bekwaamheid om natuurlijke dingen op een bovennatuurlijke dingen te doen! Zoek de zegen achter de charisma!

David de Vos