Covid-19: Maatregelen & richtlijnen

Simply Jesus Persoonlijk Amersfoort

Bezoekers van Simply Jesus Persoonlijk moeten te allen tijde veilig zijn en zich veilig voelen. Uiteraard volgen wij de geldende richtlijnen & maatregelen vanuit het RIVM op. Wanneer je Simply Jesus Persoonlijk Amersfoort bezoekt heb je van tevoren de richtlijnen & maatregelen gelezen en ben je verplicht je hieraan te houden. Je kunt je registreren als individu of als huishouden.

Richtlijnen & maatregelen bezoek Simply Jesus Persoonlijk Amersfoort

 • Registreren voor Simply Jesus Persoonlijk Amersfoort kan uitsluitend vooraf en online via Eventbrite. Zonder online registratie is deelname niet mogelijk;
 • Neem de algemeen geldende hygiënemaatregelen in acht:
 • Was vaak je handen met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
 • Schud geen handen.
 • Houd te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand van anderen;
 • Om deel te kunnen nemen aan Simply Jesus Persoonlijk Amersfoort dien je de 24 uur voorafgaand aan de bijeenkomst klachtenvrij te zijn. Blijf bij milde gezondheidsklachten (snotteren, hoesten, keelpijn, koorts) dus thuis;
 • Blijf thuis als huisgenoten koorts hebben;
 • Bij annulering van je ticket i.v.m. gezondheidsklachten bij jezelf of huisgenoten wordt je aankoopbedrag teruggestort;
 • Meld je na aankomst aan bij het registratiepunt. Zonder ticket heb je geen toegang tot Simply Jesus Persoonlijk Amersfoort;
 • Desinfecteer bij het betreden en verlaten van de locatie/zaal telkens je handen;
 • Het is verplicht de op locatie gecommuniceerde richtlijnen op te volgen;
 • Volg te allen tijde de instructies van de coronaverantwoordelijke en coronamedewerkers op. Zij zien toe op naleving van de protocollen en richtlijnen;
 • Word je binnen 14 dagen na Simply Jesus Persoonlijk Amersfoort positief getest op Covid-19, dan ben je verplicht om dit bij Go and Tell te melden via [email protected] of tel.nr. 036-5220062. Bij een Covid-19 besmetting n.a.v. de bijeenkomst stellen wij hier andere bezoekers van op de hoogte;
 • Go and Tell houdt zich het recht voor om (indien nodig) persoonsgegevens met de GGD te delen;
 • Go and Tell houdt zich het recht voor om bezoekers met verkoudheidsklachten, koorts en/of zij die de veiligheids- en/of voorzorgmaatregelen niet naleven, van verdere deelname/bezoek uit te sluiten.

De verantwoordelijkheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is een gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen als iedereen op een verantwoorde wijze zich aan de richtlijnen & maatregelen houdt, is dat mogelijk.