2016-blogs-website31Al enkele jaren horen we verontrustende berichten over de leegloop van kerken. Deze berichten berusten op waarheden. Er worden kerkgebouwen afgebroken, kerkdeuren gesloten en erger nog: kerken gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze gebouwd zijn.

Ik denk hierbij aan de voor mij bekende grote kerk in Den Haag. Het is een enorm gebouw, midden in het centrum van Den Haag. Een aantal jaar geleden werd deze kerk in gebruik genomen voor o.a. paranormale beurzen. Als ik hier over nadenk, kan ik er met mijn verstand niet bij dat iets wat in eerste instantie voor God werd gebouwd, een ontmoetingsterrein is geworden voor allerlei religieuze en spirituele stromingen. Gelukkig zijn er gelovigen onder ons die juist op deze paranormale beurzen over de liefde van Jezus vertellen aan de mensen die tijdens dit evenement zoekende zijn en Hem nog niet kennen.

Met de leegloop van de kerken moest ik denken aan een uitspraak van Jezus. In Lucas 19: 38-40 staat dat de leerlingen van Jezus riepen: “Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!” Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: “Meester, berisp uw leerlingen.” Maar hij antwoordde: “Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.” Jezus zegt hier als het ware: al zouden Gods kinderen hem niet meer prijzen, dan nog zal het zo zijn dat de stenen van de grootheid van God zullen getuigen.

Deze uitspraak van Jezus bracht me aan het nadenken. Hoe bedoelde Jezus dit? Zouden de stenen daadwerkelijk een mond krijgen waarmee ze God de eer zouden geven? Toen moest ik denken aan alle mooie en indrukwekkende kerkgebouwen en kathedralen die we zowel in ons land als over de hele wereld verspreid hebben staan. Wat typerend is aan deze gebouwen, is dat alle torens ervan zich naar omhoog richten. Al deze gebouwen zijn gebouwd met de intentie om God eer te bewijzen. Wat we nu zien gebeuren is eigenlijk de vervulling van de profetie van Jezus. Mensen verlaten de kerk en beginnen te zwijgen. Ze geven de eer niet meer aan God. Het enige wat nog staat is een gebouw, het omhulsel, die kerk die de eer aan God geeft door nog altijd naar omhoog te wijzen.

De kerk als instituut heeft op veel vlakken gefaald in het verleden. Veel mensen zijn teleurgesteld geraakt, met als gevolg dat de kerkgebouwen leeg zijn komen te staan. Toch zegt de bijbel dat niet het gebouw, maar wij mensen de kerk zijn. Wij zijn als levende bouwstenen. Alle stenen bij elkaar maken de gemeente van Christus. Als een kerkgebouw helemaal leeg zou komen te staan, denk ik dat God niet in zijn eentje achter zal blijven. Hij gaat veel liever met ons mee naar huis. Hij is immers daar waar mensen samen komen.

Als wij samen komen in een stenen gebouw zal God met zijn aanwezigheid komen. De leegloop van kerken is verontrustend, maar laat het niet zo zijn dat de kerkgebouwen de eerbewijzen aan God van ons overnemen en dat het alleen nog maar gebrouwen zijn die ons herinneren aan God. Het is belangrijk dat we de mensen om ons heen bekend maken met het evangelie. Laten we onze vrienden, familie en collega’s vertellen van Hem, zodat de kerk ‘levend’ zal blijven en eer zal bewijzen aan God. Laten we ons geloof delen, we zijn immers levende bouwstenen!

David de Vos