Dag 1

Het woord kreeg een lichaam

“(18) Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.”

  Johannes 1: 1-18

De woorden in deze tekst gaan over Gods’ Zoon, Jezus Christus. In het begin was hij voor ons nog geen persoon zoals wij hem nu kennen. De bijbel vergelijkt hem met het woord van God, de bijbel. De bijbel is een door God aan mensen gegeven leidraad. Hieruit kunnen we opmaken hoe God graag wil dat wij leven en hoe hij ernaar verlangt om contact met ons te hebben. Vroeger ging dit bij de profeten net zo. Als God zijn woord stuurde, gaf hij altijd instructies over hoe en waarom ze iets moesten doen. God verbond enorm veel kracht aan zijn woord. Hij heeft zelfs de wereld geschapen door zijn woord. God zei in het begin: “Er is licht”, en er wás licht. Door de kracht van zijn woord kwam deze wereld tot stand.

Vanaf de zondeval is er een kloof tussen God en de mens vanwege de fouten die de mens maakte. De mens werd geestelijk dood. De bijbel zegt dat het woord van God in onze duisternis is gekomen als een licht, om ons te verlossen. Dit gaat over Jezus die mens geworden is en bij ons heeft gewoond, vol van goedheid en waarheid. Wij hebben zijn grootheid gezien; de grootheid van de enige Zoon van de Vader. De Zoon van God werd letterlijk ‘gezien’ op aarde.

Voordat God Jezus naar de aarde stuurde, gaf hij jarenlang alleen via de profeten zijn woord aan de mensen. Maar dit was niet voldoende voor ons. We begrepen nog niet wat het precies inhield om voor God te leven. We begrepen niet wat hij met alles bedoelde en hoe hij het bedoelde. Het lijkt alsof God op een gegeven moment heeft gezegd: “Ik heb een beter plan, ik stuur mijn Zoon, die ook God is zoals Ik, de Vader. In zijn Goddelijke persoon ga ik op aarde laten zien wat ik precies bedoel.” Daarmee heeft hij het woord een lichaam gegeven. Hij praktiseerde zijn woord door middel van een persoonlijkheid. Jezus heeft ons het woord van God voorgeleefd als een persoon. De hele bijbel en alles wat God bedoeld heeft, is in de persoonlijkheid van Jezus Christus zichtbaar geworden. Met zijn persoonlijkheid wordt met name zijn karakter bedoeld (de vrucht en de gaven van de Heilige Geest). Wie God is, kun je terugvinden in de persoon Jezus. Zijn volmaakte woord kwam in deze wereld als een licht, om ons te verlossen. De duisternis is er niet in geslaagd om dat licht te doven.

In vers 18 staat dat niemand ooit God heeft gezien. Maar de enige Zoon, die zelf God is en aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Geen mens heeft God gezien, maar doordat God zijn Zoon in de wereld heeft gestuurd, als vertegenwoordiger van zijn karakter (van wie hij is), hebben wij God leren kennen. Door Jezus te leren kennen, ben je in staat om God daadwerkelijk te kennen. Jezus was de stap van God naar de mens toe. Dat is wat God zo mooi maakt en hem ook onderscheidt van alle andere goden in deze wereld.

Sommige mensen willen een legitieme reden hebben waarom ze in Jezus zouden moeten geloven. De beste reden om in Jezus Christus te geloven is, dat hij zich identificeerde met ons door zelf mens te worden. Hij kwam om in onze schoenen te staan, om te voelen wat wij voelen, om mee te maken wat wij meemaken. Hij is mens geweest en kan ons in alles begrijpen. Er is geen andere God die dat kan zeggen. Door te zijn wie hij was en te leven zoals hij leefde, kwam hij het woord, dat wij eigenlijk alleen nog maar op papier hadden, praktisch uitvoeren. Hiermee leerde hij ons letterlijk wat het inhoudt om een kind van God te zijn. Alleen hij heeft het voor elkaar gekregen om de geschiedenisklok op nul te zetten. Wat een uitzonderlijk mens!

Deel de boodschap van Jezus!

Wil jij ervoor zorgen dat de boodschap van hoop met duizenden anderen gedeeld kan worden? Maak dan een donatie over of word donateur van Go and Tell! Ieder jaar delen wij het evangelie in binnen- en buitenland, waardoor duizenden mensen hun hart openen voor Jezus. Wil jij dit avontuur met ons aangaan? Word dan donateur van Go and Tell en ontvang als blijk van dank een welkomstgeschenk!