Voor sommige mensen is het begrip ‘God’ veel te algemeen. Alles wat je aanbidt, zou jouw god kunnen zijn. Het kan je vriend of vriendin zijn, je spelcomputer of je nieuwe tv. Sommige mensen aanbidden de zon als God. Maar als God dan bestaat, wie is Hij dan en wat is Zijn naam?

Op de hele wereld claimen tal van religies het bij het juiste eind te hebben: wij dienen de ware God. Een goede vriend van me zei op een dag: ‘David, álle wegen leiden naar Rome. Het maakt niet uit in welke God je gelooft, uiteindelijk gaan we allemaal naar dezelfde hemel.’ Dat was zijn theorie.

Maar wist je dat in heel veel religies de hemel niet toegankelijk is voor mensen? Die plek is alleen bestemd voor goden, dus dat biedt weinig hoop. Sommige religies kennen wel een soort hemel en noemen dat het paradijs, maar die plek is alleen te bereiken mits jij je aan bepaalde regels houdt. En daarin falen we natuurlijk allemaal. Als mensen hebben we allemaal iets van ‘regels zijn er om gebroken te worden’ en ook naar God toe zijn we daar ontzettend goed in. Niemand haalt het om op eigen kracht een plek in de hemel of het paradijs te verdienen.

Alles veranderde toen God ruim tweeduizend jaar geleden naar de aarde kwam om mens te worden. Met die actie onderscheidde Hij zich van alle andere goden en religies. De naam van deze God is Jezus. Hij werd mens en kwam om in jouw en mijn schoenen te staan. Om te voelen wat wij voelen en mee te maken wat wij meemaken, zodat Hij ons in alles kon begrijpen. Toch werd Hij niet als wij in deze wereld, want Hij was zonder fouten. God gaf niet langer instructies op afstand over hoe we moesten leven. Dat was tot dan toe Zijn tactiek geweest. Hij had profeten gestuurd die vertelden wat we moesten doen, maar dan ging het weer fout. Nu kwam Hij in hoogsteigen persoon laten zien hoe het moest.

De hele mensheid werd wakker toen Jezus op aarde kwam. We zijn gaan tellen na Zijn komst: we praten over jaartallen voor of na Christus. Zelfs mensen die beweren dat de aarde miljoenen jaren oud is, baseren dat op de tijdslijn van Christus. Jezus heeft de klok van de geschiedenis op nul gezet. Er is geen mens geweest die dat ooit voor elkaar heeft gekregen: Martin Luther King niet. Nelson Mandela niet. Donald Trump niet. De paus niet. Niemand niet, behalve Jezus! Waarom? Omdat Hij een leven
leefde zonder zonde, stierf terwijl Hij het niet verdiende en opstond uit de dood. Van de meeste goden en inspiratiefiguren kun je het graf bezoeken, maar het graf van Jezus is leeg!

Dus leiden alle wegen naar Rome? Als dat zo is, kan Jezus nooit de enige weg naar de hemel zijn. Toch zei Jezus zelf: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ Toen ik een keer zat te vissen, raakte ik in gesprek met een Engelsman. Hij vroeg me wat ik geloofde en ik vertelde over God, dat Hij van mensen houdt en dat Jezus zegt dat Hij de enige weg naar God is, de waarheid en het leven. Daarop reageerde de Engelsman: ‘Zoiets zeg je toch niet over jezelf: Ik ben de weg, de waarheid en het leven? Dat is arrogant!’ Ik dacht even na. Toen zag ik het blikje cola dat hij in zijn handen had en vroeg: ‘Welke kleur is dat blikje?’ Hij antwoordde: ‘Rood.’ Ik zei: ‘Dat zeg jij nou wel, maar is het wel zo?’ ‘Natuurlijk’, zei hij. ‘Het is een feit, het is gewoon zo’, waarop ik zei: ‘Maar als Jezus wéét dat Hij de weg, de waarheid en het leven is, dan mag Hij dit toch ook over zichzelf zeggen? Het gaat om de waarheid.’

Een vriend van me zei eens: ‘David, het maakt niet uit of je in boeddha, Allah of Jezus gelooft, want het gaat toch allemaal om god.’ Toen ik hem vroeg: ‘Hoe wordt op aarde nieuw leven geboren,’ moest hij lachen en zei: ‘Dat weet jij toch ook wel: mannetje en vrouwtje bij elkaar en de baby kan komen.’ Ik vroeg: ‘Is er nog een andere manier?’ ‘Nou ja, eeeh, een reageerbuis…’ ‘Goed, maar dan gaat het nog steeds om zaadje-eitje. Is er een andere manier?’ ‘Nee’, zei hij, ‘dat is de enige manier’. Toen zei ik: ‘Ik geloof dat wat we op aarde hebben een weerspiegeling is van wat er in de hemel is: er is maar één manier waarop eeuwig leven geboren wordt en dat is wanneer jij en Jezus samenkomen.’

Jezus Christus is Gods uitgestrekte hand naar onze wereld. Het blijft een moeilijk te geloven verhaal: God die mens werd? God die Zijn Zoon gaf? Maar anderzijds: het is precies de taal van liefde die we kunnen begrijpen. Geboren uit een maagd? Met je hoofd kan je er niet bij, maar als je je hart ervoor opent, begint het een ervaring te worden. God strekt zich uit naar jou.

 

Bovenstaande tekst komt uit het boekje ‘Ja, Ik besta’ van David de Vos. Heb jij je wel eens afgevraagd of er meer zou zijn tussen hemel en aarde? Zou God bestaan? Dit makkelijk te lezen boekje gaat in op dit soort vragen en is perfect om de mensen in je omgeving te steunen in hun zoektocht naar God. David daagt de lezer uit om het zélf te ontdekken: God bestaat! Bestel ‘m via onze webshop.

Boek.Ja,Ik-besta.Preview.2 stuks