In de tijd van Job (uit de Bijbel) was Jezus nog niet ‘in the picture’. Job kon zich dus nog niet op Hem beroepen. Het enige wat hij had was zijn eigen rechtvaardigheid. Hij deed er alles aan om die in stand te houden. Er was dan ook geen fout te vinden bij Job. Toch zie je dat zijn ijverige houding niet in de smaak valt bij God. God en zelfrechtvaardiging zijn geen match.

We zijn snel geneigd om tegen God te zeggen: “Ik heb het toch allemaal goed gedaan? Ziet U wel?” Maar daar gaat het bij Hem niet om. Als jij iets goed doet, is dat goed voor jou, maar het is niet zo dat je God er een fijne dag mee bezorgt. Toch zijn we al geneigd om zo te denken. “Heer, ik heb nu al zes weken niet gezondigd! Dat wilde ik U even laten weten hoor. U kunt nu écht door mij heen werken!”

Op het moment dat je hiermee bezig bent, gaat het indirect weer om jou en niet om Hem. Door goed te doen gaat God zich echt niet beter voelen. Zoals ik al zei, wat je goed doet is goed voor jou en de mensen om je heen. Het draagt bij aan vrede in je hart, vrede in je huis en vrede in je familie. Dat is heel wat waard en dus zeker iets om je voordeel mee te doen. Maar stop niet met slechte gewoonten om God er een plezier mee te doen.

Voor je het weet kan je goede gedrag iets wettisch worden. Jouw ‘maniertje’ om bij God een wit voetje te halen. Net als Job heb ik wel eens gedacht: als ik extra mijn best doe, verdien ik vast wel een beetje meer. Maar Gods zegen is op mij en mijn werk vanwege mijn verbond met Jezus. Niets meer en niet minder. Ik wil je aanmoedigen om het ‘verdienmodel’ uit je leven te slopen. Dit voorkomt moeilijke conversaties over God, zoals Job die met zijn vrienden had. Heb vertrouwen in jouw oneindige, almachtige, liefhebbende en vrede gevende Vader. Hij is genoeg voor jou!