Jezus is uitgenodigd voor een feestmaaltijd bij Levi, een tollenaar. Levi heeft ook zijn vrienden uitgenodigd: een groot aantal tollenaars en zondaars. Blijkbaar wilden zondaars graag bij Jezus zijn. Ze luisteren graag naar Hem.

Toen ik dat las, was het of ik in de spiegel keek. Hoeveel zondaars luisteren graag naar mij? Hoeveel mensen voelen zich bij ons op hun gemak, omdat we de onvoorwaardelijke liefde van Jezus uitstralen? Ik ben bang dat veel mensen zich juist niet aangetrokken voelen tot ons of tot de kerk, omdat ze zich daar veroordeeld voelen of niet goed genoeg.

Kennelijk had Jezus daar geen last van. Hij trok zondaars aan als een magneet! Sterker nog, Hij was juist voor die groep mensen naar de wereld gekomen. Toen de farizeeërs en schriftgeleerden merkten met wie Hij optrok, zeiden ze: ‘Met zulke mensen kan Hij toch niet omgaan?’ Als Jezus vandaag in Nederland zou rondlopen, hing Hij waarschijnlijk ook rond bij clubs waarvan wij denken: nee! Maar Jezus zei: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig; zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.‘

Je kunt een zondaar niet kwalijk nemen dat hij zondigt. Iemand die Jezus niet kent, heeft geen reden om te leven volgens Bijbelse principes, hoe belangrijk die ook zijn. Dan kun je afkeurend reageren op zijn gedrag, maar als we bij mensen willen binnenkomen, moeten we hen in eerste instantie accepteren met de liefde van de Here Jezus. De Bijbel zegt duidelijk: laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen (Filippenzen 4:5). Niet als zure, afkeurende mensen!

Misschien heb jij net als ik in de spiegel gekeken en is het tijd om aan Jezus te vragen: ‘Heer, geef mij de liefde die U heeft en laat me naar mensen kijken zoals U dat doet, zodat uw liefde ook door mij heen voelbaar mag zijn.’

“Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.”
Marcus 2:17