De mens is een emotioneel wezen. We zitten vol met emoties, zoals boosheid, paniek, verdriet, angst en jaloezie. Heftige gevoelens die zomaar bij je naar binnen kunnen denderen en waar je je zelfs schuldig over kunt voelen. Maar je bent gemaakt naar Gods evenbeeld. Als jij emoties hebt en voelt, reken dan maar dat God ze ook heeft.

Jesaja 30:27 geeft daar een mooi voorbeeld van. De Heer zelf komt van ver, in brandende toorn: uit zijn neus stijgt dichte rook omhoog. God is hier enorm boos. In Jeremia 31:20 zien we dat God bewogen is en emoties van betrokkenheid en verlangen heeft. In Johannes 11:35 staat dat Jezus begon te huilen. Hij had emoties en uitte die op het moment dat Lazarus gestorven was.

In Exodus 32:9-10 zei God tegen Mozes: ´Stop me niet. Ik ben er helemaal klaar mee en wil niet verder met deze Israëlieten.´ Ook hier liet God zijn emoties gaan. Al denk ik dat Hij Mozes ook aan het testen was. Stel dat Mozes had gezegd: ´U heeft helemaal gelijk. Vuur erover en klaar ermee.´ Dan had God ook niet met Mozes verder kunnen gaan. Maar in plaats daarvan probeerde Mozes de Heer milder te stemmen over zijn volk.

Toen Jezus de tempel binnenliep, joeg Hij alle kooplui eruit en gingen de tafels en stoelen over de kop. Maar in zijn boosheid zondigde Hij niet, want Hij is rechtvaardig. De mensen brachten de lammen en de blinden bij Hem en Hij genas hen. Hij zei niet: ´Ik moet even bijkomen, hoor.´ Hij was boos en deed tegelijkertijd wonderen.

Alle emoties die jij voelt, heb je niet van een vreemde. Je bent gemaakt naar Gods evenbeeld. Wel zul je ze moeten leren beheersen. Maar voel je niet veroordeeld als emoties jou overweldigen.

“Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid.”
Efeziërs 4:26