We kennen de uitspraken van Jezus over twijfel. ‘Och, twijfelaar’, zei Hij, ‘waarom heb je zo weinig vertrouwen in Mij?’ (Matteüs 14:31 HB) En in Marcus 11:23 zegt Jezus: ´Als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.’ Dit suggereert dat twijfel in de weg zit voor onze doorbraak. Daarom hebben we het er maar zo min mogelijk over.

Maar om twijfel te overwinnen, is het goed om te weten waar twijfel voor dient. Het is in feite een mechanisme om je te beschermen voor falen. Bijvoorbeeld op het moment dat je in een spannende situatie zit en je twijfelt of het wel slim is wat je doet.

Tomas is een bekende twijfelaar. Maar als je Johannes 11:16 leest, zie je dat hij een diepe liefde voor Jezus had. Hij was zelfs bereid om zijn leven af te leggen, net als Jezus. Het was niet zozeer dat hij twijfelde over de dingen die Jezus gezegd had. Zijn twijfelmechanisme trad in werking toen hij hoorde dat Jezus tot leven was gekomen. Hij wilde niet opnieuw teleurgesteld worden. Daarom zei hij: ´Ik kan het niet geloven, tenzij ik mijn handen in de wonden van Jezus kan leggen.´

Twijfel hoeft dus niet altijd vanuit een negatieve bron te komen. Het kan voortkomen uit een diepe liefde of een verlangen om iets goed te doen. Als je twijfel in dat licht gaat zien, ga je er anders mee om. Het is niet alleen maar negatief; twijfel probeert je ook te beschermen. Ik hoop dat deze woorden een bemoediging zijn voor degenen die twijfelen.

“Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.” Johannes 20:25