2016-blogs-website30Jezus zei tegen hem: “Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!” (Johannes 4:48) Deze uitspraak van Jezus is opvallend. Hij lijkt de zwakheid van de mens te onderkennen en in ons het ‘eerst zien dan geloven syndroom’ te hebben ontdekt. Toch weerhoudt het Hem er niet van om direct na deze uitspraak een groot wonder te doen. Zou het zo kunnen zijn dat juist in de wonderen en tekenen het bewijs ligt, dat wat Hij zegt waar is?

Onze God is niet alleen een God van woorden. De bijbel staat vol actie. Wel allemaal op basis van Gods woord. Zijn woord staat vol beloften, zeker met betrekking tot genezing. Zo’n 70% van de Evangeliën bestaat uit wonderbaarlijke verhalen van wonderen en tekenen. Tegenwoordig zijn we geneigd om te zeggen dat we ons niet op wonderen moeten focussen. Maar is de honger naar een wonder niet meer dan een vertaalslag van de honger naar een bovennatuurlijke God?

Wij verlangen Gods grootheid te zien. Jezus zei in Lucas 5:24: “Om te bewijzen dat ik macht heb te vergeven zeg ik; sta op en wandel!” Het bewijs van zijn vergevende kracht onderbouwde Hij met een wonder. Ik kan nergens in de bijbel een lijstje met voorwaarden ontdekken voor het ontvangen van een wonder. Wel vind ik een aantal principes van geloof. Jezus verlangt er nog altijd naar om ons te zegenen met zijn wonderen.

Johannes 10:37&38 zegt: “Als wat ik doe niet van mijn Vader komt geloof me dan niet, maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe.” De Engelse NIV-vertaling zegt: “Geloof dan tenminste in de wonderen die ik doe.” Jezus zegt hier in andere woorden: “Het bewijs van wie ik ben zie je terug in de wonderen!” Genezingen en wonderen zijn essentieel in de verkondiging van het evangelie. Zij die niet op basis van woorden geloven, zullen geloven door wat ze zien. Zo zien wij het ook gebeuren tijdens onze campagnes over de wereld. De mensen komen kijken naar de wonderen die Jezus doet en worden vervolgens in hun hart geraakt door de verkondiging van het evangelie!

Ik wil afsluiten met de woorden van Jezus uit Johannes 16:24b: “Vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn!” Jezus zegt hier dat als we iets aan God vragen en Hij ons gebed beantwoordt, we blij zullen zijn. Voor Hem is dit al reden genoeg om ons aan te willen raken. Laten we te midden van onze worsteling rondom genezing zijn waarheid en zijn verlangen omarmen om ons aan te raken. Hij is en blijft dezelfde. Waarom zou Hij je willen genezen? Omdat Hij wil dat je blij bent! En om aan je te bewijzen dat Hij niet alleen een God van woorden is, maar ook van daden!

David de Vos