De mens is gemaakt voor geluk en gezondheid. Dat was Gods originele plan toen Hij zijn levensadem deelde met de mens. De Bijbel zegt in Psalm 8 vers 6 zelfs dat we als goden zijn gemaakt. Dat betekent dat we naar Gods evenbeeld zijn gemaakt, dat we op Hem lijken. Ik denk weleens: we lijken misschien wel heel veel op God. Hij heeft ons zo’n bijzonder vermogen gegeven om te denken en invloed te hebben, dat we ons gelijk of bijna hoger achten dan Hem en denken dat we Hem niet nodig hebben.

Zoals wij lijken op God, zo is God net als wij altijd op zoek naar echte liefde. Daarom geeft Hij ons de keus tussen goed en kwaad. Hij wil onze liefde niet afdwingen. Hij wil niet dat we als willoze robots of bange slaven doen wat Hij zegt. Nee, Hij wil dat we uit vrije wil ‘ja’ zeggen tegen zijn liefde. Adam en Eva, de eerste mensen, konden de verleiding van de zonde niet weerstaan en kozen ervoor God ongehoorzaam te zijn. Door hun foute keus (die jij en ik natuurlijk nóóóit hadden gemaakt…) kwam de hele wereld onder een vloek. Over de hele wereld kun je de gevolgen zien: de schepping gaat achteruit en milieuactivisten en uitvinders proberen uit alle macht te bedenken hoe ze de wereld kunnen redden van de ondergang. De echte kuur voor genezing van de wereld en de mensheid ligt echter niet binnen ons vermogen, maar bij het kruis waar Jezus stierf voor onze zonden.

Dat kruis is een mooi symbool. Veel mensen dragen het als een sieraad, maar zodra je praat over de betekenis ervan voelen mensen zich ongemakkelijk. Het is confronterend. Het kruis is als een spiegel die je laat zien dat jij als mens niet perfect bent, dat je tekortkomingen hebt. Mensen vinden het prima om uitgebreid te praten over hun werk en hobby, maar zodra het over God gaat, voelen ze zich ongemakkelijk. Waarom? Omdat het kruis je dwingt tot een keus. Het kruis is letterlijk een kruispunt waar je moet kiezen: wil jij aan God erkennen dat je fouten hebt gemaakt en dat je Jezus nodig hebt – of niet?

Toen Jezus gekruisigd werd, werden er naast Hem twee misdadigers opgehangen. Ze maakten Jezus belachelijk met allerlei lelijke grappen. Een van de twee kon het niet laten om populair te doen en sloot zich op het laatste moment van zijn leven nog aan bij de pestkoppen rondom het kruis. Hij spotte: ‘Als jij de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af en red jezelf en ons erbij!’ De andere misdadiger zei: ‘Heb je nog steeds geen respect voor God? Deze man heeft niets verkeerd gedaan. Wij verdienen het om hier te hangen.’ Daarna zei hij tegen Jezus: ‘Wilt U mij niet vergeten als U naar paradijs gaat?’ Toen zei Jezus: ‘Laten we samen gaan’ en hij mocht met Jezus het eeuwige leven binnengaan. De crimineel ontving aan het eind van zijn leven Gods genade doordat hij Jezus, Gods cadeau aan de wereld, ontving. Hij kreeg vergeving, wat hij ook had gedaan. Dat kwam niet eens ter sprake! Hij bad ook geen gebed. Hij zei alleen: ‘Vergeet mij niet.’ God kijkt naar het hart, niet naar de hoeveelheid woorden die je gebruikt. De andere crimineel haalde Gods oordeel juist over zich heen door Jezus belachelijk te maken en te beweren dat hij Hem niet nodig had. Zo zie je dat het er niet om gaat hoeveel of weinig je fout hebt gedaan. Het gaat erom of je Gods liefdescadeau wilt ontvangen. Dat is en blijft een keus. Ga je rechts of links van het kruis?

Omdat wij zijn gemaakt voor geluk, liefde en genot, verlangen we ernaar. Als een natuurlijke behoefte zijn we ernaar op zoek. Er is in de wereld veel aanbod op dat gebied, maar mensen zullen je altijd blijven teleurstellen en misbruiken voor hun eigen geluk. Maar als jij je geluk zoekt bij God, zul je die ook werkelijk vinden. Of je leven nu op rolletjes loopt, of een opeenstapeling van ellende is geworden; echte rust, vrede en liefde vind je bij de bron van je leven, bij God. Zijn liefde heeft een naam: Jezus Christus.

Ja, ik wil het!

Wil je de taal van liefde met God leren spreken? Hij leeft echt! Als Hij zoveel van je houdt dat Hij voor je stierf aan het kruis, zou Hij zich dan niet laten vinden als jij naar Hem op zoek gaat? Natuurlijk!

God gaf aanwijzingen die je helpen om Hem te vinden. Jezus zei: Zoek, klop, vraag – en je zult vinden, er zal worden opgedaan en je zult ontvangen.

Het plan van Gods tegenstander is je te vernietigen en je op een dag hopeloos alleen de eeuwigheid in te laten gaan, maar Gods plan voor jou is dat je nooit alleen zou zijn. Je kunt vandaag nog met Hem spreken. Probeer eens net zo met Hem te praten als met iemand om wie je veel geeft. Als je wilt, kun je deze woorden hardop zeggen:

‘Lieve God, lieve Jezus, ik wil U leren kennen. Ik dank U voor uw cadeau van liefde voor mij. Ik ontvang het. Wilt U in mijn leven komen? Vergeef mijn zonden en help mij anderen te vergeven. Leer mij te leven zoals U het heeft bedoeld. Amen.’
Wauw! Het is echt gaaf als je dit voor het eerst tegen God hebt gezegd. Hij heeft je gehoord en zal reageren. Je leven zal niet meer hetzelfde zijn!

Als jij Jezus hebt ontvangen in je leven, raad ik je
aan om een kerk of gemeente in jouw buurt te zoeken. Toon de mensen dit boekje en vertel dat je meer wilt weten over God. Ze zullen je graag helpen. Kun je geen kerk of gemeente vinden, mail dan naar [email protected], dan helpen we je zoeken.

Ik raad je aan ook mijn vervolgboekje te lezen: ‘Je beste keus ooit’. Dit boekje legt je uit hoe je God beter kunt leren kennen en hoe je met Hem om kunt gaan. Vraag het aan via [email protected] of bij de mensen van wie je dit boekje hebt gekregen.

Op de eerste bladzijde van dit boekje vroeg ik je om niet alvast naar het einde door te bladeren, maar het hele boekje te lezen. Nu ben je aan het eind van dit boekje gekomen. Bedankt dat je de moeite hebt genomen om het te lezen! Misschien heb je nog steeds vragen over Jezus. Dan daag ik je uit: blijf niet met je vragen rondlopen, maar ga op zoek naar antwoorden. Jezus belooft het je: als je Hem oprecht zoekt, laat Hij zich door je vinden. Hij houdt van je en ja…. Hij bestaat!

 

Bovenstaande tekst komt uit het boekje ‘Ja, Ik besta’ van David de Vos. Heb jij je wel eens afgevraagd of er meer zou zijn tussen hemel en aarde? Zou God bestaan? Dit makkelijk te lezen boekje gaat in op dit soort vragen en is perfect om de mensen in je omgeving te steunen in hun zoektocht naar God. David daagt de lezer uit om het zélf te ontdekken: God bestaat! Bestel ‘m via onze webshop.

Boek.Ja,Ik-besta.Preview.2 stuks