Velen van ons zien twijfel als iets negatiefs. Iets waar je niet teveel van moet hebben en waar vooral je leven niet door beheerst moet worden. Omdat we er niet graag voor uitkomen, onderdrukken we onze twijfels vaak. Toch zit er misschien een kant aan twijfel die we niet begrijpen, maar die wel belangrijk is om te leren begrijpen. Twijfel hoeft namelijk niet altijd negatief te zijn.

Het woord twijfel komt weinig voor in de Bijbel. Het is een minder grote ‘issue’ dan wij vaak denken. Ja, we lezen dat geloof twijfel overwint, maar geloof is niet bedoeld om twijfel te onderdrukken. Want waaróm twijfel je? Het is nuttig om op zoek te gaan naar antwoorden op deze vraag.

De bekendste twijfelaar uit de Bijbel is Thomas. Ik wil je ogen openen voor wie hij was. Toen Jezus naar Jeruzalem ging, omdat Hij wist dat Hij ging sterven, zei Thomas: ‘Wij gaan met U mee en zullen met U sterven’. Kan het zijn dat de twijfel die Thomas had, geworteld lag in een diepe liefde voor Jezus? Kan het zijn dat na Jezus’ opstanding, hij zó graag wilde dat het waar was, dat hij het niet kón geloven? We zien dat Jezus geen aanstoot neemt aan zijn twijfel, maar geeft waar Thomas om vraagt: ‘Kom, leg je vingers op mijn wonden’.

Misschien lag de wortel van twijfel en ongeloof in het hart van Thomas in de wonden van zijn Meester. Die wonden waren de reden waarom Jezus er niet meer was. Hij was eraan gestorven. Thomas had Jezus’ pijn, bloed en lijden gezien. Hij kon het goede nieuws niet geloven… totdat hij bij de wortel van zijn pijn kon komen: de wonden van Jezus! Alleen toen kon hij geloven!

Hoe krachtig is dit? Als wij leren te komen bij de wortel van onze twijfels, zijn we in staat te overwinnen. Twijfel heeft een doel: het wil jou beschermen tegen teleurstelling. Ook ongeloof doet dat: het beschermt tegen teleurstelling. We kunnen het ongeloof van Thomas bestempelen als ‘fout’, maar we kunnen het ook beschouwen als iets wat zijn liefde voor Jezus accentueerde.

Als je twijfel leert begrijpen, stop je met het wegdrukken ervan. Ook stop je met het overschreeuwen doormiddel van grote, stoere woorden van geloof. Mensen die twijfelen zijn mensen die willen afdalen naar de essentie van waar het echt om gaat. Soms helpt twijfel je zekerheden te ontdekken! Durf jij, net als Thomas, tegen Jezus te zeggen: Ik neem er geen genoegen mee, tenzij ik bij de wortel van mijn pijn kom? Schaam je niet voor je twijfel, maar ga ermee naar God. Bij Hem kun je echt en eerlijk zijn. De held hoef je niet uit te hangen, want dat is Hij al!