In het verhaal van de barmhartige Samaritaan zie je dat kracht stroomt op de plaats waar het ‘t meest nodig is. Daar waar de meeste chaos en ellende is, zeg maar. Om die kracht te laten stromen heb je een aantal dingen nodig. De barmhartige Samaritaan had, op het moment dat hij een gewonde man zag liggen, een eigen agenda. Hij was ergens naartoe onderweg. Als je de kracht van God wilt zien stromen in je eigen leven, kan het betekenen dat je je eigen agenda voor een bepaalde tijd aan de kant moet zetten. Er breekt iets in van God in je leven, en daar mag je gevoelig voor zijn.

Ook zal je van je rijdier af moeten stappen, om te komen op de plek waar de nood het hoogst is. Dit vraagt een dienende houding van je. En toch zorgt juiste deze houding ervoor dat de kracht van God kan stromen. De zalving van God stroomt in de bijbel vaak vanuit een kruik. Dit gebeurt als 1. De kruik stuk is en lekt (als je stuk bent, heelheid ontvangt en dit doorgeeft aan anderen) 2. Je de kruik omkiept naar beneden. Dit wijst opnieuw op een dienende houding. Je buigt je voorover om de wonden te verzorgen van iemand in nood.

Het afdalen en parkeren van je eigen focuspunt is belangrijk. Hierin zie je het karakter van Jezus, die vanuit de hemel naar de aarde kwam. Hij verliet een hoog beklede functie, om vervolgens de voeten van zijn discipelen te wassen. Ik wil je uitdagen. Wat voor plek God je ook geeft in deze maatschappij, doe het niet vanuit plichtsbesef, maar als gezalfde van de Heer. De kracht die door jou heen stroomt, zal niet alleen helend zijn voor anderen, maar ook voor jezelf!