Deze mooie woordspeling komt van Jezus, en is gebaseerd op wat Hij bidt voor zijn discipelen in Johannes 17. Hij ziet in, dat als Hij zijn discipelen uit deze wereld van verleiding en misleiding zou halen, dit het probleem niet zou oplossen. In plaats daarvan bidt hij het volgende:

Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen de duivel. – Johannes 17:15

Wegrennen uit deze wereld zou de makkelijkste oplossing zijn. Vluchten, omdat het onder andere omstandigheden ‘makkelijker’ is. Maar nee, Jezus bidt voor bescherming. Juist in deze situatie. Stel dat Jezus dit gebed gebeden heeft voor jou? Dan weet je dat je een goede bidder achter je hebt staan! Maar weet je, dat is precies wat Hij deed:

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. – Johannes 17:20

Jezus bidt hier om bescherming voor jou en voor mij! Ons geloof stelt ons in staat om Gods Koninkrijk te ontvangen. Wat Jezus voor ons deed aan het kruis, jaren geleden, is nu realiteit in ons leven doordat wij ons geloof eraan verbinden.

Ik daag je uit: verbind je geloof aan het gebed van Jezus voor jou! Gods bovennatuurlijke bescherming voor jou en je kids, speciaal voor 2019. Vlucht niet weg van je problemen, maar geloof voor bescherming om sterk te kunnen staan. In welke situatie ook! De beste bidder bidt voor jou!

We wensen je prachtigefeestdagen en een gezegend 2019!

Namens ons hele team,
David & Joyce de Vos