Blogs

Eens in de zoveel tijd schrijft David een inspirerend stuk, speciaal voor jou!
Like me 06 juli 2021

Jezus zei dat aan het eind van de dagen de liefde van mensen zal verkillen. Het onderlinge contact en de liefde zal bekoelen. (Matteüs 24:12) Daar moest ik aan denken toen ik op een verjaardag was en op social media las dat iemand anders (die ook op die verjaardag was) een leuke tijd had. We ontmoetten elkaar online, maar hadden geen woord met elkaar gewisseld, terwijl we in dezelfde ruimte zaten!

Precies waar Hij je hebben wil 10 juni 2021

We leven 2021 jaar na de komst van Jezus naar deze aarde. Hij werd mens om te voelen wat wij voelen en mee te maken wat wij meemaken. En tóch zegt de Bijbel dat Hij anders was dan wij.

Goed gezelschap 13 mei 2021

Jezus is uitgenodigd voor een feestmaaltijd bij Levi, een tollenaar. Levi heeft ook zijn vrienden uitgenodigd: een groot aantal tollenaars en zondaars. Blijkbaar wilden zondaars graag bij Jezus zijn. Ze luisteren graag naar Hem.

Jouw stukje water 29 april 2021

Het verhaal van Petrus die wandelt over water kennen we allemaal. Met deze blog wil ik je laten nadenken over ‘jouw stukje water’.

Bitterheid 28 april 2021

Stel je voor dat er 86.400 euro op jouw bankrekening staat. Een leuk bedrag! Als iemand op een of andere manier 10 euro van je afpakt, zou je dan de 86.390 overgebleven euro's weggooien in de hoop dat ene tientje terug te krijgen?

Er is plek voor jou aan tafel 12 april 2021

Het verhaal van Mefiboset valt een beetje onder de ‘vergeten Bijbelverhalen’. Maar de achterliggende boodschap is zó mooi, dat ik die graag met je deel.

Heftige emoties 11 april 2021

De mens is een emotioneel wezen. We zitten vol met emoties, zoals boosheid, paniek, verdriet, angst en jaloezie. Heftige gevoelens die zomaar bij je naar binnen kunnen denderen en waar je je zelfs schuldig over kunt voelen. Maar je bent gemaakt naar Gods evenbeeld. Als jij emoties hebt en voelt, reken dan maar dat God ze ook heeft.

Als je Jezus niet herkent 17 maart 2021

In Matteüs 14 lezen we hoe de leerlingen van Jezus in een storm terechtkomen. Terwijl ze met hun diepste angsten kennismaken, komt Jezus naar ze toe gewandeld. Over het water!

Nog even volhouden 03 maart 2021

Heb je weleens zo´n situatie meegemaakt in je leven waarin je dacht: ik kan niet meer? Dat iets het uiterste van je vergde en je geen energie meer had? Bij de overdenking van dag 62 schreef ik: ‘Ga door, want misschien staat de overwinning om de hoek voor je klaar.’ Soms hebben wij de genade van God nodig om te kunnen zien hoe ver we al zijn. Opgeven kost je maar één moment, volhouden duurt een leven lang.