Blogs

Eens in de zoveel tijd schrijft David een inspirerend stuk, speciaal voor jou!
Ik wil het zelf doen 16 november 2021

Als de leerlingen van Jezus in een storm terechtkomen en Hij hen tegemoet wandelt over het water, slaat de angst toe. In eerste instantie denken ze dat het om een SPOOK gaat. Petrus probeert zijn angst te overschreeuwen door tegen Jezus te zeggen: “Als U het bent, zeg dan dat ik bij U mag komen.” Dit klinkt natuurlijk superheilig (wat een geloof had die Petrus!), maar was het niet gewoon onzekerheid? Twijfelde Petrus aan de stem die Hij had gehoord? Of die wel écht van Jezus was? Had hij geen genoegen kunnen nemen met de geruststellende woorden “Rustig maar, wees niet bang. Ik ben het!”?

Oog voor detail 31 augustus 2021

Perfectionisten zijn mensen die het altijd goed willen doen en de lat heel hoog leggen. Alles moet tot in de puntjes in orde zijn en ze zijn pas tevreden als het precies zo gaat als zij voor ogen hebben.

Duivelse vrienden 02 augustus 2021

In de Bijbel staat het indrukwekkende verhaal over Job. In één dag verliest hij alles wat hem lief is. Onbegrijpelijk hoe het hem lukt om lange tijd positief te blijven... tot hij zelf dodelijk ziek wordt. Dan breekt het gevecht vanbinnen uit: wat heb ik toch verkeerd gedaan? En waar heb ik dit aan verdiend?

God heeft jouw goede gedrag niet nodig 02 augustus 2021

In de tijd van Job (uit de Bijbel) was Jezus nog niet ‘in the picture’. Job kon zich dus nog niet op Hem beroepen. Het enige wat hij had was zijn eigen rechtvaardigheid. Hij deed er alles aan om die in stand te houden. Er was dan ook geen fout te vinden bij Job. Toch zie je dat zijn ijverige houding niet in de smaak valt bij God. God en zelfrechtvaardiging zijn geen match.

Like me 06 juli 2021

Jezus zei dat aan het eind van de dagen de liefde van mensen zal verkillen. Het onderlinge contact en de liefde zal bekoelen. (Matteüs 24:12) Daar moest ik aan denken toen ik op een verjaardag was en op social media las dat iemand anders (die ook op die verjaardag was) een leuke tijd had. We ontmoetten elkaar online, maar hadden geen woord met elkaar gewisseld, terwijl we in dezelfde ruimte zaten!

Precies waar Hij je hebben wil 10 juni 2021

We leven 2021 jaar na de komst van Jezus naar deze aarde. Hij werd mens om te voelen wat wij voelen en mee te maken wat wij meemaken. En tóch zegt de Bijbel dat Hij anders was dan wij.

Goed gezelschap 13 mei 2021

Jezus is uitgenodigd voor een feestmaaltijd bij Levi, een tollenaar. Levi heeft ook zijn vrienden uitgenodigd: een groot aantal tollenaars en zondaars. Blijkbaar wilden zondaars graag bij Jezus zijn. Ze luisteren graag naar Hem.

Jouw stukje water 29 april 2021

Het verhaal van Petrus die wandelt over water kennen we allemaal. Met deze blog wil ik je laten nadenken over ‘jouw stukje water’.

Bitterheid 28 april 2021

Stel je voor dat er 86.400 euro op jouw bankrekening staat. Een leuk bedrag! Als iemand op een of andere manier 10 euro van je afpakt, zou je dan de 86.390 overgebleven euro's weggooien in de hoop dat ene tientje terug te krijgen?