Simply Jesus Come Together is voorbijgevlogen! We hebben drie diensten LIVE uitgezonden.

Blogs

Eens in de zoveel tijd schrijft David een inspirerend stuk, speciaal voor jou!
Waarom hij wel en ik niet? 07 oktober 2020

Het Bijbelgedeelte over Petrus’ bevrijding uit de gevangenis is voor mij een enorme bemoediging. Zijn we in de problemen? Dan bidden we. Bidden we? Dan grijpt God in. Grijpt God in? Dan kunnen we het nauwelijks geloven en beginnen we te redeneren. Doen we dan toch open? Dan staat het wonder (in dit geval: Petrus) voor de deur om ons te vertellen wat er gebeurd is.

Bovennatuurlijke dingen 30 september 2020

Wat moet dat bijzonder zijn geweest, de wonderbare spijziging! Marcus schrijft dat er zo’n vijfduizend mannen waren, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Er waren dus misschien wel twintigduizend mensen. Toen die honger kregen, zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Geven jullie hen maar te eten.’ Zij antwoordden: ‘We kunnen in deze buurt nooit zoveel brood halen!’ Maar Jezus had een plan. Hij liet de mensen in kleine groepjes zitten en vroeg: ‘Wat hebben jullie dan wél?’ Ze hadden vijf broden en twee vissen.

Weer op eigen benen staan 23 september 2020

Ken je het verhaal van Petrus die door een engel bevrijd werd uit de gevangenis? Toen ze voorbij de wachtpost waren, opende zich een grote ijzeren poort. Ik noem dit altijd de eerste ‘automatische draaideur’ van de geschiedenis! Eenmaal buiten liepen ze één straat verder, waarna de engel Petrus opeens achterliet.

Help, ik twijfel! 16 september 2020

We kennen de uitspraken van Jezus over twijfel. 'Och, twijfelaar', zei Hij, 'waarom heb je zo weinig vertrouwen in Mij?' (Matteüs 14:31 HB) En in Marcus 11:23 zegt Jezus: ´Als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.’ Dit suggereert dat twijfel in de weg zit voor onze doorbraak. Daarom hebben we het er maar zo min mogelijk over.

Je bent nog niet klaar! 10 september 2020

Petrus is ten dode opgeschreven. De nacht voordat hij terechtgesteld wordt, ligt hij te slapen in de gevangenis: tussen twee bewakers in en aan twee handen geketend. Best bijzonder, want: wie slaapt er nu als je de dood in de ogen kijkt? Opeens verschijnt er een groot licht: een engel! Maar Petrus ligt zo diep (!) te slapen dat hij niet wakker wordt. De engel moet hem wakker schudden!

Het is maar een dienstmeisje! 09 september 2020

Toen Petrus met hulp van een engel uit de gevangenis ontsnapte, ging hij naar het huis van Maria. Een groot gezelschap kwam daar bij elkaar om te bidden: ‘O Heer, doe iets! Bevrijd Petrus!’ Nadat hij had aangeklopt, kwam het dienstmeisje Rhode aan de deur. Ze was van plan open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus herkende, werd ze zó enthousiast, dat ze helemaal vergat open te doen.

Voetbaluitje 03 september 2020

De meesten van ons vinden dat liegen niet mag. Maar hoe zit het met een leugentje om bestwil? De waarheid kan zo hard zijn, dat je iemand kwetst als je eerlijk bent. Daarom verzinnen we soms halve waarheden. We vertellen niet alles of geven er een draai aan, omdat we de ander geen pijn willen doen of niet brutaal willen overkomen. Hoe mooi is het dan, dat je kinderen hebt die gewoon zeggen wat ze vinden?

What’s in it for me? 26 augustus 2020

Voordat Jezus kwam was Johannes de Doper ‘THE MAN’. Maar toen Jezus op het toneel verscheen, ging alle aandacht ineens uit naar Hem. Hij begon water in wijn te veranderen. Iets wat nog niet eerder was gebeurd. Mensen kwamen naar Johannes om te luisteren naar een mooi verhaal en lieten zich daarna dopen. Maar toen Jezus verscheen, kwam er herstel. Ineens gebeurden overal wonderen: blinden zagen, kreupelen liepen, mensen met huidvraat genazen. Het was opwekking!

In slaap vallen bij God 19 augustus 2020

Ben jij weleens in slaap gevallen tijdens het bidden of het lezen van de Bijbel? Ik wel, en daar heb ik me best weleens schuldig over gevoeld. Daarom wil ik iets vertellen wat jou misschien helpt om er op een andere manier naar te kijken.