Alles wat we doen, doen we uit genade. Klinkt wat cliché, en toch is het heel makkelijk om die krachtige boodschap uit het oog te verliezen. Ik vind de uitspraak van Jezus in Lukas 7 daarom zo mooi: ‘Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: “Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren”.’

Wat kunnen we hieruit opmaken? Ik denk het volgende: wat je ook doet, je doet het NOOIT goed in de ogen van mensen! Jezus zei over Johannes: hij kwam en deed zogezegd alles goed. Hij at niet, dronk niet, was een Nazireeër die zijn haren liet groeien en deed alles volgens de wet. Toch zeiden de mensen: ‘Hij is bezeten door een demoon!’ Daarna komt de Zoon van God. Hij doet precies het tegenovergestelde: dingen, waarvan niemand dacht dat het mocht. Hij at en dronk wat hij wilde, ging om met zondaars en genas op de sabbat. En wat zeiden de mensen? ‘Zie je wel! Veelvraat! Dronkaard! Die man is misleid!’ Hoe je iets ook doet, je doet het nooit goed!

Ik denk dat je dit wel herkent. Er is altijd wel iemand die iets beter, sneller of mooier kan dan jou. Mijn vraag aan jou is: wie ben jij? Ben jij iemand die, net als Jezus en Johannes je weg en ritme in het leven heeft gevonden? Ben je iemand die geen aanstoot neemt aan mensen? Of ben je iemand die langs de zijlijn staat om kritiek te leveren? Net als de Farizeeën? Het is zeker iets om over na te denken.

Als ik naar mezelf kijk, weet ik dat ik beide rollen zo nu en dan vervul. Ook ik meet Gods liefde nog wel eens aan de inzet die ik lever. Dan reken ik op het ‘verdienmodel’, terwijl het toch echt om genade gaat. Ik verdien het niet dat Jezus voor mij aan het kruis ging, en tóch deed Hij het. Die liefde overweldigt mij zo, dat mijn hart opengaat voor de mensen om mij heen. Inclusief hun pijn en problemen. Ik mag steeds meer tot de ontdekking komen: er is meer genade dan wij ons kunnen bedenken! Laten we ophouden onszelf en anderen in de weegschaal te leggen en onze blik gericht houden op Hem!