2016-blogs-website11Stel je eens voor, dat alle 2 miljard christenen op aarde echt zouden gaan leven zoals Jezus. Dat ze net zo zouden handelen en reageren als Hij. Dan zou de wereld in een rap tempo ontdekken wie Jezus is! En weet je, het is mogelijk! Waarom? Omdat Jezus leeft in jou. Ik ben ervan overtuigd, dat alles verandert als we meer gaan leven vanuit dit besef. Het is volgens mij de belangrijkste boodschap voor christenen vandaag: ontdek Jezus in jou!

God heeft een lichaam nodig
Het klinkt misschien vreemd, maar zonder een lichaam op aarde kan God niets doen. Hij heeft ervoor gekozen Zichzelf afhankelijk te maken van mensen. Niemand heeft ooit God gezien, staat er in Johannes 1:18, maar toen Jezus naar de wereld kwam, heeft Hij ons laten zien wie God is. Hij leefde het vóór. Zonder een lichaam kon dat niet.

Nu Jezus naar de hemel is teruggegaan wordt de Kerk ‘het Lichaam van Christus’ genoemd. God heeft nog steeds een lichaam nodig om zichtbaar te maken wie Hij is. De enige Jezus die mensen in de wereld nu nog kunnen zien, is de Jezus in jou en mij. We moeten goed beseffen, dat we geroepen zijn om Hem te vertegenwoordigen. Dat betekent ook, dat we daar prioriteit van moeten maken in ons leven.

Mysterie
Alles wat God fysiek in deze wereld wil doen, wil Hij door jou en mij heen doen. Heel vaak bidden wij God om dingen die Hij juist van óns vraagt. We zien iemand in nood en zeggen: ‘Heer, help hem.’ Maar dan zegt God: ‘Doe jij dat!’ Jezus wil mensen aanraken met jouw handen, iemand aankijken door jouw ogen, iemand geld geven vanuit jouw portemonnee. Misschien heb je uit jezelf moeite om een ander te bereiken met het evangelie, maar Jezus in jou is niet beperkt! Kolossenzen1:27 noemt dit een mysterie: Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u. Jezus woont in jou en mij! Op het moment dat Jezus veel ruimte heeft in ons hart en leven kan Hij door ons heen veel mensen bereiken. Maar wanneer wij zelf meer op de voorgrond staan, is er minder ruimte voor Hem.

Ondertussen probeert ook de duivel zich te vermenigvuldigen, want ook hij heeft een lichaam nodig in deze wereld. Door het denken van mensen te beheersen probeert hij macht te krijgen over hun daden. Dit maakt het des te belangrijker om je te realiseren wie je bent en hoe God naar je kijkt!

Sterven aan jezelf
Wat is ervoor nodig om Jezus zichtbaar te maken? Dat we leren sterven aan onszelf. Zoiets kun je alleen leren in de praktijk, door het te doen. Juist dan wordt 1 Johannes 4:17 realiteit: Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. Dat mysterie is onze uitdaging!