We prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende,
omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding
tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.
Romeinen 5:3-4

Niets staat op zichzelf. Voor je het weet brengt één handeling een ketting aan reacties teweeg. Daarom is het belangrijk om naar het geheel te kijken. Ik wil je hiervan een klein voorbeeld geven uit de praktijk.

Mijn vrouw vroeg of ik naar het lampje op haar fiets wilde kijken. Het was wat scheef gaan hangen. Ik pakte een sleutel uit de gereedschapskist om de moer stevig aan te draaien. Voor elkaar, dacht ik. Maar toen mijn vrouw weg wilde fietsen, merkte ze dat het voorwiel vastzat. Ik tilde het op om er een grote draai aan te geven, maar er kwam nauwelijks beweging in.

Gelukkig had ik snel door wat er aan de hand was. Bij het vastzetten van de moer voor het lampje had het mechanisme vanuit het spatbord het hele wiel geblokkeerd. Ik had het mechanisme een klein stukje moeten verschuiven om dit te voorkomen. Nadat ik het boutje losmaakte, kwam het wiel weer in beweging.

Vaak kijken we naar een situatie als iets wat op zichzelf staat. We denken dat we alleen maar een boutje moeten aandraaien, terwijl er een heel mechanisme achterzit. Het één raakt het ander. Als je aan het boutje draait, heeft dat effect op een ander onderdeel.

We kunnen hier een wijze les uit trekken. Neem de tijd wanneer je ergens aan begint. Kijk goed naar wat er gebeurt en neem daarbij het geheel in ogenschouw. Houd er rekening mee dat als je ergens aan draait, er iets verandert en er een ketting aan onvoorziene reacties kan komen. Niets staat immers op zichzelf.

Bijbelgedeelte Romeinen 5: 1-11