Vandaag is het Goede Vrijdag: een dag die voor de grondlegging van de wereld bedacht is (Openbaring 13:8b). Een mysterie als je bedenkt dat God de gevallen schepping in gedachten had, nog voor Hij eraan begon. Toch koos Hij ervoor, omdat Hij wist dat zijn zoon Jezus verzoening zou brengen. Fantastisch om bij stil te staan!

Goede Vrijdag staat symbool voor lijden, pijn en verlies. Bijzonder om te zien dat Jezus, zelfs in zijn lijden, niet met zichzelf bezig is. Hij reikt uit naar de zondaar die naast Hem hangt, wat alles zegt over zijn oneindige liefde! En dan volgt Stille Zaterdag. Een dag van rouw, een dag van accepteren dat het is zoals het is. Pas daarna volgt Pasen: opstandingszondag, de dag dat Jezus niet meer dood is, maar leeft!
Bovengenoemd proces zie je terug in de schepping: je zaait een zaadje, het sterft af, en komt daarna pas op. God heeft het mysterie van het evangelie in de schepping verwerkt: lijden, acceptatie en opstanding. Goede Vrijdag is het moment van lijden. Op Stille Zaterdag is er tijd voor rouw en acceptatie. Maar als we God vertrouwen en het aan Hem teruggeven is er ruimte voor opstandingszondag: een nieuw begin, vol van kracht en vol van leven.

Ik hoop dat die gedachte je zegent. Misschien ga je door een seizoen van pijn en verlies. Weet dan dat God jou Paaszondag belooft. Dat is wat ik jou toewens: opstandingskracht! Met zo’n drieduizend Nederlanders gaan we dit komende maandag vieren. Ik geloof dat de woorden die ik heb ontvangen voor Simply Jesus capaciteit hebben om levens te veranderen. Ik daag je uit om erbij te zijn!