Jezus zei dat aan het eind van de dagen de liefde van mensen zal verkillen. Het onderlinge contact en de liefde zal bekoelen. (Matteüs 24:12) Daar moest ik aan denken toen ik op een verjaardag was en op social media las dat iemand anders (die ook op die verjaardag was) een leuke tijd had. We ontmoetten elkaar online, maar hadden geen woord met elkaar gewisseld, terwijl we in dezelfde ruimte zaten!

Social media zijn leuk, want je kunt volgen wat je vrienden doen, en anderen volgen jou. Hoe meer likes je krijgt, hoe leuker het is. Maar er is ook een keerzijde. Verwaarloos je echte contact met mensen niet en baseer je eigenwaarde niet op wat er op internet over je wordt gezegd.

Jezus zei: ‘Met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.’ (Matteüs 7:2) De manier waarop jij naar anderen kijkt, bepaalt ook hoe anderen naar jou kijken en hoe je naar jezelf gaat kijken. Dat geldt ook voor de manier waarop je online met anderen omgaat, en zij met jou.

Zodra je iets deelt op social media, wordt dat óf geliked, óf niet. Alles wat je doet of zegt wordt direct op de weegschaal gegooid: ben jij leuk of niet leuk?

Als dat jouw enige waarheid is, kun je gemakkelijk verdwalen en een heel verkeerd beeld van jezelf krijgen. Ik heb gemerkt dat mijn echte vrienden niet al mijn berichten liken en niet bij alles een reactie achterlaten. Dat hoeft ook niet. Echte waarde zit niet in populariteit, maar in kwaliteit en identiteit.

Zorg dus dat je er niet door in de knoop raakt. Het gaat er niet om hoeveel likes je krijgt, maar hoe God je ziet en hoe je echte vrienden je zien. I like me, because Jesus likes me!

“Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat Hij heeft beloofd aan wie Hem liefhebben?” Jakobus 2:5.