Mogelijkheden

Geven met voordeel

Denk je erover na om je financiële bijdrage aan Go and Tell voor meerdere jaren vast te leggen? Dat kan via dit formulier. Door je giften periodiek (voor meerdere jaren) vast te leggen, bied je zowel Go and Tell als jezelf financiële zekerheid. En je komt zo ook in aanmerking voor extra belastingvoordeel.