We willen je vanuit het diepst van ons hart bedanken dat je naast ons staat. Ook zijn we dankbaar dat je met ons bent blijven staan gedurende het afgelopen jaar. De moeilijke maanden zullen ongetwijfeld ook jou hebben geraakt. Weet dat we hierin naast je staan en voor je bidden. Je gebedsverzoeken blijven welkom via info@goandtell.nl.

Als Go and Tell hebben we zeker niet stil gezeten. Sterker nog, we blijven groeien. Momenteel zijn we in de ontwikkelingsfase van de bouw van een eigen pand. Dit is op bijzondere wijze tot stand gekomen met een bevriende ondernemer. De vooruitzichten zijn om enthousiast van te worden: er zullen meerdere studio’s gerealiseerd worden, van waaruit we Nederland en de rest van de wereld mogen bereiken met de boodschap van Jezus! In de tussentijd zijn we genoodzaakt om te verhuizen van ons huidige pand naar een tijdelijk onderkomen. Hier zijn we de komende weken druk mee in de weer.

Dat onze outreaches naar Afrika en Pakistan dit jaar niet door konden gaan, heeft als gevolg dat de giften voor grote doeleinden zijn teruggelopen. Hierdoor kan een groot deel van onze backoffice minder makkelijk bekostigd worden. Een grote uitdaging, waar we God in vertrouwen. En tegelijkertijd delen we deze nood graag met jou. Ben jij aan het nadenken over wie jij wilt zegenen met een mooi bedrag dit jaar? Dan houden we onze missie en passie van harte aanbevolen.

We zien uit naar een gezond en prachtig 2021, vol getuigenissen van mensen die Jezus vinden als hun Redder en Vriend. In Hem zijn- en blijven we met elkaar verbonden.

Hartelijke groet,

 

Highlights 2020

Ja, ik bouw mee aan de toekomst!