Perfectionisten zijn mensen die het altijd goed willen doen en de lat heel hoog leggen. Alles moet tot in de puntjes in orde zijn en ze zijn pas tevreden als het precies zo gaat als zij voor ogen hebben. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Het kan te maken hebben met iemands opvoeding, karakter of omgeving. Een perfectionist kan ook handelen vanuit de drang om zichzelf te bewijzen.

Een detaillist is iemand die aandacht heeft voor de details. Hij ziet dingen die anderen niet opvallen, maar wel heel belangrijk kunnen zijn. Eerlijk gezegd hecht ik er zelf veel waarde aan dat dingen tot in detail goed geregeld zijn, met name op het gebied van mijn passies. Als je op een evenement van Go & Tell komt, doen we ons uiterste best om het allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik vind dat God het allerbeste verdient. Daarom ga ik in mijn passies tot het uiterste.

In Exodus 25:9 staat: ‘Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan.’ Vervolgens omschrijft God tot in detail hoe de ark moet worden gemaakt. Als je het hebt over een detaillist, dan is God er zeker één. Als je het hebt over een perfectionist: God heeft met een perfect plan de mensheid gered door zijn Zoon.

Heb jij oog voor detail en wil je alles perfect doen? Maak je geen zorgen. Je hebt het niet van een vreemde. Ook God is tot in detail bij ons leven betrokken. Maar maak het jezelf niet onnodig moeilijk en geef jezelf zo nu en dan een beetje lucht.

“Hij is een rots, Hij staat voor recht; alles wat Hij doet is volmaakt.”
Deuteronomium 32:4