In het o zo bekende kerstverhaal laat God verschillende mensen weten dat de langverwachte Messias is geboren. Denk aan de herders en de wijzen uit het oosten. Arm en rijk komen tot Hem. En nog steeds! Soms hebben we het idee dat het één meer waard is dan het ander. Jezus werd in armoede geboren, notabene in een kribbe. Toch was het kraamcadeau niet mis: goud, wierook en mirre. Voor beide is blijkbaar plaats in het koninkrijk.

Toen Herodes hoorde dat er een Koning was geboren, ging ook hij op zoek naar Hem. Zijn intenties waren echter niet zuiver. Hij wilde de Messias van het leven beroven, bang om zijn eigen koninkrijk te verliezen. Vele kinderen hebben de prijs moeten betalen voor de komst van dat ene bijzondere kindje: Jezus. Hij is het die de mensen van hun zonden zal bevrijden (Matteüs 1:21).

Mensen zoeken naar hetzelfde. Toch vindt de één wel en de ander niet. Wat maakt het grote verschil? Het is de intentie! Onze intentie zal ons doen slagen of keer op keer doen vastlopen. Ik moet denken aan de woorden van Jezus uit Matteüs 6:33:

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die anderen dingen je erbij gegeven worden.

Terwijl we de drukte van het afgelopen jaar achter ons laten, komen we knus samen rondom de kerstboom. Er is tijd voor ontmoeting en verbinding. Ook kunnen we dicht bij onze diepste motieven komen en de Koning opnieuw eren voor wie Hij is. Hij is het die zegt: zoek en je zal vinden.

Vanuit ons hart naar jouw hart: dank je wel voor wie je bent! Voor ons persoonlijk, maar ook voor de missie van Go and Tell. We hopen dat we jou tot zegen zijn en bidden dat je Gods zegen ervaart. Bij alles wat je doet!

We wensen jou een hele ‘warme’ kerst toe,

David & Joyce de Vos

& Team Go and Tell