Wie is Jezus?

Jezus is onze passie! Meer dan 2000 jaar geleden kwam Hij naar de aarde om een einde te maken aan de kloof tussen God en mensen. Zijn komst zette de geschiedenisklok op nul: we zijn gaan tellen vanaf Zijn komst. Geen andere god, held of president heeft dit ooit voor elkaar gekregen!

Het grote verschil tussen Jezus en andere goden is dat Hij naar de wereld kwam om in onze schoenen te staan. Hij werd mens om te voelen wat wij voelen, mee te maken wat wij meemaken. Dit zorgt ervoor dat Hij ons begrijpt en antwoord kan geven op onze vragen. Zijn leven is een inspiratiebron, Zijn dood ons plaatsvervangend lijden en het geloof in Hem onze houvast in dit leven en de zekerheid van een oneindig leven met Hem.

Jezus leeft ook vandaag. Hij is onveranderd en leeft Zijn leven door gelovigen heen. Je kunt met Hem communiceren door af te stemmen op Zijn ‘frequentie’. Hij spreekt de taal van de liefde; de taal van het hart; de taal die wij spreken met onze geliefden. De enige voorwaarde om met Hem in contact te komen, is dat je gelooft en vertrouwt in wie Hij is en wat Hij deed voor jou!

Mocht je Hem nog niet kennen, dan wensen we je dit van harte toe. Je mag Hem kennen zoals Hij écht is! Hij is onze boodschap aan deze wereld. Laat je inspireren en uitdagen om je leven met Hem te delen. Hij is de rijkdom waar ieder mens naar zoekt!

Ontdek meer via onze kanalen

Beluister inspirerende preken via de podcast
Kijk naar pakkende filmpjes op YouTube
Lees herkenbare blogs
Blijf van alles op hoogte via de Simply Jesus app
Bestel leuke producten uit onze webshop

INSPIRATIE

Meer inspiratie