Wie is Jezus?

Wie is Jezus?

Jezus is onze passie. Meer dan 2000 jaar geleden kwam Hij naar de wereld om een einde te maken aan de kloof die was ontstaan tussen God en mensen. Zijn komst zette de geschiedenisklok op nul, want de tijdlijn van de wereld is gebaseerd op zijn leven, dood en opstanding. Daarom spreken we vandaag de dag van vòòr en ná Christus.

Het grote verschil tussen Jezus en alle andere goden is dat Hij naar de wereld kwam om in onze schoenen te staan. Jezus werd mens om te voelen wat wij voelen en mee te maken wat wij meemaken. Hierdoor is Hij in staat om ons in alles te begrijpen en ons antwoord te geven op onze vragen. Zijn leven is onze inspiratiebron, Zijn dood ons plaatsvervangend lijden en het geloof in Hem ons eeuwig leven.

Jezus leeft ook vandaag. Hij is onveranderd en leeft Zijn leven door de gelovigen heen. Je kunt met Hem communiceren door af te stemmen op Zijn ‘frequentie’. Hij spreekt de taal van de liefde; de taal van het hart; de taal die wij spreken met onze geliefden. De enige voorwaarde om met Hem in contact te komen, is dat je gelooft in Hem en vertrouwen hebt in wat Hij zegt in Zijn Woord.

Wanneer je Jezus kent, zul je dit herkennen. Mocht je Hem nog niet kennen, dan is het tijd voor jou om Hem te leren kennen… zoals Hij écht is! Dat is onze boodschap aan de wereld. Onze website, boeken en verslagen staan boordevol van wie Hij is en wat Hij doet. Laat je inspireren en uitdagen om met Hem te leven, zodat Hij realiteit wordt in je leven.

Alles wat er in en rondom Go and Tell gebeurt, heeft als uitgangspunt: het kennen en bekend maken van Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is onze grootste passie.

INSPIRATIE OVER JEZUS

Meer inspiratie