We leven 2021 jaar na de komst van Jezus naar deze aarde. Hij werd mens om te voelen wat wij voelen en mee te maken wat wij meemaken. En tóch zegt de Bijbel dat Hij anders was dan wij. Zo maakte Hij bijvoorbeeld geen fouten en had Hij nul tekortkomingen. Jezus was onweerstaanbaar voor mensen die in de problemen zaten en onuitstaanbaar voor mensen die meenden geen problemen te hebben.

Iemand die perfect is, kan soms dat wanhopige gevoel bij je omhoog brengen: hoe kan ik het nog goed doen? Het verhaal van de rijke jongeling uit de Bijbel laat dit zien. Hij vroeg aan Jezus: “Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?” Jezus antwoordde: “Houd je aan de regels”. Toen de rijke jongeling reageerde met: “Maar dat doe ik al!”, deed Jezus iets oneerlijks. Hij vroeg het absolute onmogelijke: “Geef alles wat je hebt aan de armen en volg mij”. Nou, drie keer raden hoe dit afliep. Met hangende schouders droop de jongen af. Hij wist: ik kan dit niet!

Lees je dit verhaal, dan kan het je ontmoedigen. Moet ik dan álles opgeven om Jezus te kunnen volgen? Toch geloof ik dat dit niet de les was die Jezus hem wilde leren. Weet je waar Jezus op uit was? Hij probeerde de jongen tot het uiterste van zichzelf te drijven. Hij deed zijn best om hem op het punt te brengen, waarvan de jongeling zou zeggen: ik kan het niet, ik heb U nodig! De discipelen vroegen naar aanleiding van deze gebeurtenis aan Jezus: hoe is het dan mogelijk om een kind van God te zijn? Kennelijk hadden zij ook nog iets van waarde liggen.

Maar God had het hier niet over. Hij daagt ons keer op keer uit: kom tot het einde van jezelf. Alles wat je denkt goed te hebben gedaan, leg het neer en erken dat je Mij nodig hebt. De rijke jongeling was een jongen die dacht alles voor elkaar te hebben. Met zo’n instelling daagt Jezus je uit: o, heb je echt alles voor elkaar? Dan heb ik nog een lat voor je, die je zo hoog is dat je er niet overheen kunt springen. Niet om je in de weg te staan, maar zodat je beseft dat je zonder Mij nergens bent. Ik wil dat je Mij nodig hebt!