Privacy en disclaimer

Privacy en disclaimer

Go and Tell onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Naast de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, heeft Stichting Go and Tell zich gecommitteerd aan de gedragscode van het CBF-keur voor goede doelen.

Welke gegevens registreert Go and Tell?

Stichting Go and Tell registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger;
 • een uniek administratienummer, behorend bij de begunstiger;
 • de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige begunstigers;
 • gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het donateurschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van Go and Tell, zoals Simply Jesus of Like Jesus;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en machtigingen.

Waarvoor gebruikt Go and Tell jouw gegevens?

Go and Tell gebruikt uitsluitend uw gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

 • activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn;
 • het verzenden van informatie aan de begunstigers door verzendhuizen met wie Go and Tell contractuele afspraken gemaakt heeft;
 • foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging, stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens de evangelisatiecampanges, Simply Jesus of Like Jesus;
 • het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
 • intern beheer;
 • het behandelen van geschillen;
 • het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Inzage in uw gegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens, jouw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Indien je dit wenst kun je dit schriftelijk aanvragen per post of per mail:

Stichting Go and Tell
Postbus 160
3890 AD Zeewolde
[email protected]

De website van Go and Tell

Op de website van Go and Tell worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Go and Tell haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

Onze website bevat links naar externe internetpagina’s. Go and Tell is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s, of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

De toegestane bewaartermijn

Go and Tell verwijdert de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen:

 • Na 7 jaar, nadat de begunstiger zijn machtiging heeft stop gezet en geen post van Stichting Go and Tell wenst te ontvangen, in verband met de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten.
 • Na 2 jaar, nadat de begunstiger heeft aangegeven geen donaties/schenkingen te gaan doen (hierbij is geen sprake van een machtiging maar betaling/schenking via eigen acceptgiro’s of overboeking) en geen post meer van Stichting Go and Tell wenst te ontvangen.

Indien de begunstiging is stopgezet maar men wil wel post van Go and Tell ontvangen, dan worden de persoonsgegevens bewaard.

Vestigingsadres

Go and Tell
Gaffel 16
3890 AD Zeewolde