De gelijkenis van de talenten kennen we allemaal. Een man ging op reis en gaf zijn geld in beheer bij zijn dienaren. Ze kregen de opdracht om met dit geld handel te drijven en hun talenten te vermenigvuldigen. Bij zijn terugkeer riep de man zijn dienaren ter verantwoording.

In Lucas 19:16-17 staat: De eerste kwam en zei: ´Heer, uw geld heeft het tienvoudige opgeleverd.´ Zijn meester zei: ‘Voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings verleen ik je het bestuur over tien steden.’

Hier gebeurt iets opmerkelijks waar we niet zo vaak bij stilstaan. Als God iemand talenten of middelen geeft om er iets mee te doen, komt Hij een keer terug om ze weer in ontvangst te nemen. Dit betekent dat je soms moet loslaten wat je allemaal hebt opgebouwd. Ik ken mensen die de Heer jaren hebben gediend en alles terug moesten geven.

Maar als we goed lezen, zien we dat deze man zijn dienaar beloonde voor zijn handel. Hij moest het geld weliswaar teruggeven aan zijn meester, maar kreeg als beloning het bestuur over tien steden. In plaats van meer geld krijgen maakte hij promotie. Hij kreeg een nieuwe verantwoordelijkheid.

Als God iets van je terugvraagt waar je hard voor hebt gewerkt, kan dat heel moeilijk zijn. Maar je mag erop vertrouwen dat Hij niet iets van je neemt zonder er iets mooiers voor terug te geven. En z elfs al zou Hij dat niet doen, dan nog is Hij te vertrouwen.

Heb je het gevoel dat alles van je is afgenomen, vertrouw dan op God. Ik weet zeker dat je op een of andere manier promotie zult maken, net als de goede dienaren.

“Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen.”
Matteüs 25:23