Maar David sterkte zich in de Here, zijn God. (NBG51)
1 Samuel 30:6

Je hebt een Saul nodig om een David te zien opstaan. Dit zei een vriend eens tegen mij tijdens een zendingsreis. Op dat moment worstelde ik met erkenning. Er zijn immers altijd mensen die je niet zien staan of niets met jou te maken willen hebben. Toch moet je dan doorgaan om je bestemming te bereiken.

David werd door God gezalfd als koning. Hij kwam aan het hof van de koning en hoopte op erkenning van Saul. Maar de zalving op Davids leven was zo groot dat hij meer had dan Saul. Daar kon Saul niet tegen. Hij werd jaloers en ging speren werpen. Het kan voelen alsof jij niet belangrijk of goed genoeg bent als iemand jou probeert weg te werken of je negeert. Maar misschien ben je juist wel een bedreiging voor die persoon.

Als God jouw karakter tot die van een David wil vormen, kan het zijn dat Hij daarvoor je omstandigheden gebruikt. Je hebt soms iemand nodig als Saul, die je negeert of speren naar je gooit en jou eigenlijk niet ziet zitten. Op het moment dat je niet erkend wordt door mensen, geeft God jou de keuze: ermee stoppen of je sterken in de Heer. David koos voor het laatste. Hij sterkte zich in de Heer, elke keer als mensen hem tegenwerkten of als Saul achter hem aanzat.

Misschien ben je teleurgesteld geraakt in mensen die voor jou belangrijk zijn. Je hebt bijvoorbeeld niet de promotie gekregen waarop je had gehoopt, omdat ze jou niet zagen zitten. Geef de moed dan niet op. Het zou weleens de hand van God kunnen zijn, die jou klaarmaakt om op Hem te vertrouwen. Elke tegenslag is een kans om je te sterken in de Heer. Stel je vertrouwen op Hem alleen.

Bijbelgedeelte: Efeziërs 6:10-17