2016-blogs-website12Wees niet zoals de mensen in de wereld, maar leer te denken en te handelen zoals God dat doet! De opdracht is duidelijk, maar de uitvoering niet altijd even simpel.

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Romeinen 12:2 (NBG)

Toneel
Je gedachtenwereld is het toneel van het leven waar alles als eerste binnenkomt. Jij bent de regisseur van het spel, jij bepaalt welke gedachten een rol mogen spelen in je denken. Waar jij ruimte aan geeft in je denken wordt ook zichtbaar naar buiten toe. Je denken is de controlekamer van je leven; het heeft invloed op al het andere.

Veel mensen geloven dat wat ze denken wordt bepaald door hoe hun dag of het leven verloopt. Maar niets is minder waar! Elke gedachte is een keus en moet worden goedgekeurd door de regisseur van het spel. Gods vijand wil niets liever dan Zijn schepping en jouw leven kapot maken. Hij zal zich daarom vooral richten op het gebied waar hij de meeste invloed kan uitoefenen: je gedachtenwereld. Talloze gedachten worden er dagelijks op je afgevuurd, goede en prettige, maar ook slechte gedachten waar je van schrikt. Gedachten waar je je schuldig over voelt dat ze in je op kunnen komen. Maar maak je geen zorgen: dat je die gedachten binnen krijgt zegt nog niet dat je er ook iets mee moet doen.

Vliegveld
Iemand vergeleek het eens met een vliegveld. Dat vliegveld is het toneel van je denken: gedachten in de vorm van vliegtuigen komen en gaan. Jij zit in de verkeerstoren en bepaalt of de binnenkomende gedachten mogen landen of niet. Een gedachte dient zich aan: ‘Wat is het een prachtige dag vandaag, daar ga ik eens lekker van genieten.’ Je geeft de gedachte toestemming om te landen en zij gaat deel uitmaken van het toneel van je leven. Je maakt plannen om iets leuks te gaan doen. Nog meer alledaagse ‘vliegtuigen’ vragen toestemming om te landen. Gedachten over school of werk, over de kinderen en de te betalen rekeningen. Alles wil een plekje hebben op jouw vliegveld. Dan dient er zich een ander soort gedachte aan: ‘Je bent een mislukkeling en dat zal je altijd blijven, waardeloos’. Het ‘vliegtuig’ vraagt toestemming om te landen. Het is afkomstig van Maatschappij 666, dus je weet wie hem heeft gestuurd. Maar soms vóel je je wél waardeloos dus ook deze gedachte krijgt een plekje om te landen.

Wat gebeurt er met een vliegtuig dat geland is? De bagage wordt uit het ruim gehaald en op de rolband van je tong geplaatst! Want waar je aan denkt, daar begin je over te spreken. En wat je zegt, dat hoor je, en wat je hoort is wat je begint te geloven (Rom. 10:17) en wat je gelooft is precies wat er gaat gebeuren! (Matt. 9:29) Zie je de cirkel: je gedachten bepalen je woorden en je woorden sturen je daden aan. Vroeg of laat zullen die waardeloze gedachten effect krijgen op je leven. De gedachten die je zelf hebt toegelaten zullen vrucht dragen.

Bomen in je denken
Uit wetenschappelijk onderzoek van dr. Caroline Leaf is gebleken dat de gedachten in je hoofd letterlijk groeien als een boompje. Iedere geaccepteerde gedachte is als een takje, vele gedachten over hetzelfde vormen een hele boom en uiteindelijk zal elk van die bomen vrucht gaan dragen. Uit hersenfoto’s is gebleken dat mensen die veel negatief denken een heel grauwe hersenstructuur hebben. Positieve, levendig ingestelde personen daarentegen laten gezonde bomen in hun hersenen zien en dragen positieve vruchten.

Wat een rijkdom om te weten dat je niet alle gedachten die op je afkomen, hoeft toe te laten, maar dat je zelf kunt kiezen wat je denkt. Daarom zei Paulus: “Vernieuw je denken.” Dat is een actief proces. Als er al heel wat negatieve bomen in je hoofd zijn gegroeid, wat moet je dan doen? Leer dan te denken zoals God denkt. Je kunt Zijn gedachten vinden in Zijn woord. Voor elke negatieve gedachte moet je een positieve gedachte in de plaats zetten. Genoeg positieve gedachten zorgen voor een positief gesprek, en wat je hoort is wat je gelooft en wat je gelooft, daarvoor baan je de weg!

Toen ik op de bijbelschool zat, zei een leraar eens: “Een negatieve gedachte is als een glijbaan naar beneden. Ga er niet op zitten! Het is als een metro die je hoofd in dendert: stap er niet in!”

Tijdens mijn burn-out periode had ik moeite om mijn gedachten met Gods gedachten overeen te stemmen. Mijn lichaam voelde zoals de opeenstapeling van al mijn negatieve gedachten. In mijn wanhoop begon ik te bidden, maar ook begon ik de leugens in mijn hoofd op te schrijven en achter elke leugen schreef ik de waarheid uit Gods Woord. De waarheid overwon en ik werd vrij! Ik kreeg controle over wat ik voelde doordat mijn denken vernieuwd werd: er kwamen nieuwe gedachten voor al die negativiteit in de plaats.

Als je wilt weten hoe God denkt, lees dan Zijn Woord. Schrijf je mooiste bijbelteksten en beloften op, net zolang als nodig is om het te gaan geloven. Want wat je gelooft is wat er gebeuren zal. Ik hoop dat het toneel, de vliegtuigen, de metro en de glijbaan het iets praktischer voor je hebben gemaakt.

Hier alvast een gedachte van Airline 777:
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Jeremia 29:11