2016-blogs-website27Wat is wijsheid? Ik hoor het mezelf geregeld zeggen of denken. Het is een typische vraag die opkomt wanneer je voor een moeilijke beslissing staat. Zo’n beslissing wordt vaak een kruispunt in je leven genoemd. Je kunt op dat punt, bij wijze van spreken, wel vier verschillende richtingen kiezen. In Spreuken 8 stelt wijsheid zich voor als een persoon: de persoon waarin alle Goddelijke wijsheid geopenbaard werd, namelijk Jezus. Spreuken 8:2 zegt: “Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg, bij het kruispunt van de wegen.”

Toen ik deze woorden las, realiseerde ik me dat Jezus staat opgesteld langs jouw en mijn levensweg. We kunnen altijd naar hem uitwijken wanneer we het even niet meer zien. Natuurlijk veel meer als een soort hulp bij pech, maar reken maar dat Hij de mensen die stranden ook graag weer op weg helpt. Jezus staat op dat moeilijke kruispunt opgesteld. Daar waar de open vraag verandert in een multiple choice, daar waar je moet kiezen. Laat de keuzemogelijkheden je niet overweldigen, maar ga simpelweg op zoek naar de plek waar Jezus staat op jouw kruispunt. O ja, je vindt Hem daar waar je innerlijk met grote vrede wordt vervuld.

Wanneer je zoekt naar wijsheid, ben je eigenlijk op zoek naar Jezus. Zoek en je zult vinden en je zult weten wat je moet doen.

David de Vos