2016-blogs-website24Evangelisatie door verkondiging, dienstbaarheid en wonderen. Deze drie woorden staan symbool voor drie manieren waarop we kunnen evangeliseren. Bij verkondiging denk ik aan een evangelist op een sinaasappelkistje. Waar zie je die vandaag de dag nog? Of iemand die met gesprekken op straat mensenharten voor Jezus verlangt te winnen. (Markus 16)

Bij dienstbaarheid gaan mijn gedachten uit naar de mensen die zeggen: “Geen woorden, maar daden!” Matteüs 5:16 zegt: Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken. Door middel van goede daden verlangen we de harten van mensen om ons heen te winnen voor Jezus. Of wellicht dat onze vriendelijkheid al genoeg is. Die moet immers alle mensen bekend zijn. (Filippenzen 4:5)

Iemand anders zegt misschien: het bewijs van Gods bestaan wordt zichtbaar in de wonderen die Hij doet. Wanneer de mensen die zien gebeuren, zullen ze tot inkeer komen. Het verlangen van deze persoon is om voor zoveel mogelijk mensen te bidden voor wonderen, zodat de grootheid van God geopenbaard wordt. Johannes 10:37 zegt: “Als wat ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me dan niet.”

Ik heb inmiddels geleerd dat we allemaal geroepen zijn om te getuigen. Toch doen we dit allemaal op onze eigen manier. Ontvang wat bij jou past! Probeer niet in de schoenen van een ander te passen, maar trek de schoen aan die het beste bij jou past. In onze School voor Evangelisatie komen zoveel verschillende manieren van evangelisatie aan bod, dat iemand zou kunnen denken dat de ene leraar de ander tegenspreekt. Niets is minder waar. Alle vormen van evangelisatie hebben immers slechts één doel voor ogen: Christus bekend maken! We zijn alleen niet allemaal hetzelfde. En gelukkig maar. Jouw ‘anders zijn ’ is juist jouw kracht.

Wie de schoen past trekke hem aan! Doe wat jou ligt en doe het als de beste. Als jij goed bent in dienen, wees dienstbaar. Probeer niet te verkondigen, omdat iemand anders vindt dat het ‘moet’! Wees een getuige door wie jij bent. Bid jij graag voor wonderen, ga voort in volle kracht. Motiveer anderen, maar leg het een ander niet op. Tot slot: zeg nooit: “Wat heb jij lelijke schoenen aan!” Wanneer de ene manier jou past en een ander niet, is het makkelijk om die ander te bekritiseren. Onthoud je hiervan, want het doel dat jij wilt bereiken is uiteindelijk hetzelfde als dat van die ander. Jezus zei: “Wie niet tegen mij is, is voor mij.” Laten we samen één doel voor ogen hebben: opdat niemand verloren gaat!