KAART | BELIEVE THE LOVE

10.00

Wissen
Categorie:
 

Beschrijving

Proclamatiekaart 98 x 210 mm ‘I believe the love’.

Ik geloof de liefde
1 Johannes 4:16
Niets kan mij scheiden van de liefde van God
Romeinen 8:38-39
Ik ben een kind van God
Romeinen 8:16
Ik ben Zijn erfgenaam
Romeinen 8:17
Mijn zonden zijn vergeven
1 Johannes 1:9
Ik ben wonderlijk gemaakt
Psalm 139:14
Ik ben heilig
1 Korinthiërs 1:30
Ik ben eerlijk
1 Korinthiërs 1:30
Ik ben echt vrij
Johannes 8:36
Ik ben door God geaccepteerd
Efeziërs 1:6
God wijst mij nooit af
Johannes 6:37
Ik ben een stralend licht
Efeziërs 5:8
Ik kan alles aan, want God geeft me kracht
Filippenzen 4:13
Mijn toekomst is zo mooi
Jeremia 29:11
Zijn beloften aan mij zijn waar!
2 Korinthiërs 1:20