Voordat Jezus kwam was Johannes de Doper ‘THE MAN’. Maar toen Jezus op het toneel verscheen, ging alle aandacht ineens uit naar Hem. Hij begon water in wijn te veranderen. Iets wat nog niet eerder was gebeurd. Mensen kwamen naar Johannes om te luisteren naar een mooi verhaal en lieten zich daarna dopen. Maar toen Jezus verscheen, kwam er herstel. Ineens gebeurden overal wonderen: blinden zagen, kreupelen liepen, mensen met huidvraat genazen. Het was opwekking!

Weet je wat het meest pijnlijke voor Johannes moet zijn geweest? Hij mocht niet meedoen met dit alles. Hij werd gearresteerd, kwam in de gevangenis en werd zelfs onthoofd. Hij gaf zijn leven letterlijk voor het evangelie! Wanneer Johannes in de gevangenis zit en Jezus verder gaat met het brengen van het Koninkrijk (wat gepaard gaat met kracht, autoriteit en wonderen!), vraagt Johannes zich af: is dit de man waar ik het allemaal voor gedaan heb? En als dat zo is, waarom zit ik hier dan? Waarom mag ik niet meedoen? Of er op z’n minst van meegenieten?

Heb jij ook wel eens het gevoel dat iemand anders voor jou uitgaat? Iets veel beter kan dan jij? Dat jij achterblijft met het gevoel: what’s in it for me? Johannes stelt deze vraag indirect aan Jezus: Bent U het wel? Weet U nog wie ik ben? En waar ik zit? Jezus antwoordt hem, vertelt over de wonderen die gebeuren en eindigt met de woorden: ‘Gelukkig is Degene die geen aanstoot neemt aan mij.’

Weet je, de keuzes die Jezus maakt kunnen ons soms verwarren. Of zelfs beledigen. Heeft U me niet meer nodig? Slaat U me over? Maar ik moedig je aan: neem geen aanstoot aan Hem, maar houd je ogen gericht op Hem. Hij is bij je en ziet je, in welke omstandigheid je ook verkeert!